Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Børn med svære tale-sprog-vanskeligheder (dysfasi)

Sproget gør det muligt for os at tale med andre mennesker, at udveksle tanker og følelser, at forstå en tekst vi læser, at forstå ordene i et skuespil og at holde styr på vore egne tanker og forestillinger.

Derfor er det så utroligt vigtigt for et barn at udvikle og tilegne sig det sprog, der tales omkring det.

Nogle børn har – af forskellige årsager – store vanskeligheder med at lære sig sproget, ordene og de mange regler om, hvordan sprogsystemet fungerer.

I de fleste tilfælde kan kommunens talepædagog hjælpe.

Men i nogle tilfælde er vanskelighederne så store, at de kommunale tilbud ikke slår til. For børn med specifikke sproglige vanskeligheder er der mulighed for at blive optaget i en af Taleafdelingen sproggrupper i Odense, hvor 5-6 børn i alderen 4-6 år undervises 2 dage om ugen.

En fast gruppe af kommuner abonnerer på denne ydelse. Andre kommuner kan købe enkeltpladser eller hele hold ved henvendelse til taleafdelingen.

Henvisning sker via kommunens PPR-kontor / tale-hørekonsulenten. Du skal derfor rette henvendelse til din kommune.


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring