Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Voksenområdet

Synsrådgivningens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik, eller borgere som har et synsfelt, der er mindre end 20 grader.
Før synsrådgivningens rehabiliteringsindsats begynder, rekvireres øjendiagnose og synsstyrke hos øjenlæge og optiker.
I nogle tilfælde kan der ske henvisning/genhenvisning til øjenlæge og/eller specialoptiker.
Mange øjenlidelser er progredierende, og borgerne er derfor med mellemrum i kontakt med Synsrådgivningen.

I samtale med borgeren - om borgerens ønsker, afdækkes kompensationsbehovene i forhold til muligheder og begrænsninger.
I samarbejde med borgeren lægges en plan for gennemførelse af rehabiliteringen.
Undervisning og rådgivning/vejledning foregår i de fleste tilfælde i borgerens hjem og nærmiljø, men kan også foregå i Synsrådgivningens lokaler.

Synsrådgivningen vurderer borgerens behov for svagsynsoptik og optik til medicinsk –optisk definerede, varige øjenlidelser efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 13 bilag 2

Synsrådgivningen giver generel vejledning om synsnedsættelser, og yder specialrådgivning til fagfolk, som er i berøring med blinde og svagsynede.

Rehabilitering af borgere med alvorlige synsnedsættelse fordrer tværfaglighed.
Borgeren er ofte i forbindelse med flere af Synsrådgivningens fagfolk, f.eks. optiker, synskonsulent og it-konsulent.


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring