Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Tinnitus og Méniere

Tinnitus

Tinnitus (øresusen) er betegnelsen for det fænomen, at en person oplever lyd, ingen andre kan høre, måle eller på anden måde registrere.

Tinnitus forekommer ret hyppigt; man mener, at ca. 16% af voksenbefolkningen har en eller anden grad af tinnitus. Lyden er helt individuel; nogle opfatter den som en hylen, andre som summen, brummen eller lignende. Den kan variere både i styrke og frekvens.

Den egentlig årsag til tinnitus er vanskelig at klarlægge. Tinnitus kan forekomme i forbindelse med aldersbetingede hørenedsættelser, støjskader, lidelser i det indre øre, problemer med blodtrykket, stofskiftesygdom, stress, psykiske problemer osv. Tinnitus ledsages ikke altid af hørenedsættelse.

Der findes ingen medicinsk eller operativ behandling for tinnitus.

I den første tid efter at tinnitus er opstået, vil man bemærke den i dagligdagen. Men efter en tilvænningsperiode på 1-1½ år vil de fleste have lært at håndtere tinnitussen. For en lille gruppe vil der være brug for professionel bistand fx. fra praktiserende ørelæge, Audiologisk afdeling, hørepædagog, psykolog eller selvhjælps-gruppe.

Hørerådgivningen tilbyder - i samarbejde med Høreklinikken, Odense Universitetshospital - undervisning og samtaler med hørepædagog og eventuelt psykolog. Formålet med tilbuddet er at hjælpe personen til at leve med tinnitus frem for at opleve sig selv som et passivt offer for fænomenet.

 

Tilbuddet indeholder bl.a.:

  • Psykoedukation i form af orientering, rådgivning og vejledning om tinnitus og hyperacusis
  • Mestringsstrategier (redskaber til at bryde den onde cirkel)

Indholdet relaterer sig løbende til de, sammen med borgeren, opstillede mål for rehabiliteringen.

 

Ménières sygdom (Morbus Ménière)

Sygdommen har forbindelse med det indre øres trykregulering. Symptomerne er svimmelhedsanfald, hørenedsættelse og tinnitus. Svimmelhedsanfaldene er ofte meget voldsomme og ledsages i mange tilfælde af kvalme og opkastning. Med tiden forsvinder svimmelhedsanfaldene, men tinnitus og hørenedsættelse er vedvarende.

Der antages at være ca. 3000 personer med Ménières sygdom i Danmark.

Den praktiserende ørelæge kan hjælpe med medicin, der hos nogle kan mindske svimmelhedsanfaldene.

Kombinationen af tinnitus, hørenedsættelse og svimmelhed kan medføre store begrænsninger i den ramte persons hverdag og arbejdsliv.

Hørerådgivningen tilbyder rehabiliterende undervisning/rådgivning til personer med Ménières sygdom og deres pårørende med henblik på gennem viden, undervisning og kompenserende strategier/hjælpemidler at kompensere for nogle af disse begrænsninger i hverdagslivet.

Er personen erhvervsaktiv kan der evt. i samarbejde med jobcentret gives et særligt erhvervsrettet tilbud.

 

 

Læs mere på Høreforeningens hjemmeside ved at trykke på dette link

 

 


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring