Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Cochlear Implant

For mennesker, der er født døve, eller som har mistet hørelsen, har det siden midten af 1980'erne været muligt at få en form for hørelse - ved hjælp af det der på engelsk hedder 'cochlear implant' (CI).

Ved CI opereres (implanteres) en række elektroder ind i øresneglen (cochlea). Elektroderne forbindes med en processor (en lille computer), som omdanner sproglydene til svage elektriske signaler. Via elektroderne påvirker disse signaler hørenerven, som sender impulser til hjernen og således giver personen en form for hørelse.

Denne hørelse er imidlertid anderledes end normal hørelse; i nogle tilfælde meget anderledes. Både tale og alle andre lyde fra omgivelserne lyder anderledes, når de sendes til hjernen via elektroderne i implantatet, end når de kommer fra et høreapparat eller fra en normal, ubeskadiget øresnegl. Derfor har en person med cochlear implant brug for tilvænning til den 'nye hørelse'.

Alle voksne, der gennemgår en CI-operation på OUH, henvises til CKV Høre. Når processoren er tilpasset (4-5 uger efter operationen) tilbyder Hørerådgivningen sproglig og auditiv undervisning og genoptræning.

Undervisningen gives altid som eneundervisning og tilpasses den enkeltes behov. Nogle kan klare sig med relativt få timers undervisning, andre skal bruge lang tid på genoptræningen og tilvænningen til den nye måde at høre på. Målet er altid at få det bedste mulige udbytte af implantatet, og undervisningen afsluttes først, når vi sammen med klienten er enige om, at målet er nået.

 

Operationssygehuse

På Odense Universitetshospital tilbydes kun operation til voksne, og CKV Høre underviser derfor kun voksne med CI.

Døve børn får også - i stigende grad - tilbudt CI, og efterhånden som elektroderne og operationsteknikken bliver stadig mere raffinerede, har disse børn gode muligheder for at lære at tale og i det hele taget begå sig i den hørende verden.

I Danmark opereres børn på Gentofte Amtssygehus og Århus Universitetshospital.

Mere information

Læs mere i artiklen "CI - Pædagogisk-psykologiske overvejelser" af Lone Kondrup, audiologopæd, og Jette Fischer, psykolog

Se evt. denne video, hvor Jesper fortæller om sit rehabiliterinsgforløb

 


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring