Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Unge og uddannelse

CKV’s ungekonsulent yder rådgivning til hørehæmmede og døvblevne unge i forbindelse med overgang fra skole til ungdomsuddannelse / arbejdsmarkedet.

Konsulentens arbejdsopgaver omfatter

  • rådgivning til unge med høretab i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv
  • udredning af behov for samt evt. afprøvning af og ansøgning om tekniske hjælpemidler, der kan være relevante i forbindelse med en uddannelse
  • rådgivning om mulighed for anden relevant bistand i forbindelse med uddannelsesforløbet
  • information i bred forstand om høretab og konsekvenserne heraf såvel til den hørehæmmede som til forældre (ved personer under 18 år), fagfolk (f.eks SPS-vejledere), uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder o.a.

Konsulenten arbejder ud fra en helhedsvurdering af den unge hørehæmmedes situation og samarbejder bl.a. med psykolog, Audiologisk afdeling, PPR-kontorer, studievejledere og andre relevante aktører.

Konsulenten kan desuden på henvisning fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen give konsulentbistand til unge, der er optaget på en SU berettiget ungdoms- eller videregående uddannelse.

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at henvende dig til CKV for en samtale.


Senest opdateret den 11-07-2019
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring