Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Børn med multiple funktionsnedsættelser

Generelt

Tilbuddet retter sig især mod gruppen af børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog.  Det er altså børn og unge, som lever med både nedsatte muligheder for at kommunikere og for at bevæge sig.  Synet indgår som en afgørende funktion, når disse funktioner udvikles og bruges. Synskonsulenten gør rede for barnets/den unges synsdiagnose og funktionelle brug af synet. Udgangspunktet for vejledningen er derefter dagligdagen i skole, institution og hjem.

Vejledning i hjemmet

Synskonsulenten kan yde vejledning i hjemmet, hvis forældrene ønsker det. Det kan dreje sig om brug af optik, valg af belysning og andet i det hjemlige miljø.

Vejledning i skole og institution

Med udgangspunkt i barnets/den unges synsfunktion gives en individuel vejledning, som knytter sig til stedets pædagogiske praksis og undervisning.  Synskonsulenten vil vejlede i brug af hjælpemidler og materialer og andre forhold, som kan støtte eleven.
Antallet af besøg er individuelt begrundet, det aftales mellem synskonsulenten og stedets lærere og pædagoger. Udlån af materialer, er en del af tilbuddet. 

Hjælpemidler

Denne gruppe børn har behov for mange forskellige hjælpemidler i dagligdagen, og synskonsulenten rådgiver og vejleder i brugen af forskellige hjælpemidler, herunder brugen af optiske hjælpemidler. 

Belysning

Synskonsulenten vil være opmærksom på, om belysningen er optimal i skoler, institutioner og hjem, og giver vejledning til forbedring af belysningen. Med opsætning af loftsbelysning må der tages særlige hensyn til børn og unge, som ligger meget ned. Behovet for belysning og belysningens art svinger med diagnosen.

Mobility

Når børn og unge med synsvanskeligheder er kørestolsbrugere, giver det store problemer med at orientere sig i omgivelserne. Derfor er vejledning i at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger et af tilbuddene ved konsulentbesøget. Der rådgives også i indretning og brug af de fysiske rammer.

ADL

Denne gruppe børn og unge har behov for hjælp til alle funktioner i det daglige.  Der er gode muligheder for at barnet/den unge kan være aktiv i dagligdagen. Synskonsulenten vejleder i, hvordan dette arbejde planlægges og udføres.

Optik

Børn, som er tilmeldt Synsregisteret, er berettiget til optik, som bevilges gennem CKV Synsrådgivningen. Samarbejdet mellem optiker, øjenlæge og synskonsulent gør, at barnet bliver brillekorrigeret på bedste måde. Synskonsulenten yder råd og vejledning i forbindelse med synshjælpemidler og brilletilvænning.

Statens Øjenklinik

Synskonsulenten hjælper med at planlægge øjenlægebesøg, og kan i et vist omfang tilbyde at deltage ved undersøgelsen. Denne vil typisk foregå på Øjenlaboratoriet på OUH eller på Statens Øjenklinik på Kennedy Centret i Glostrup. 

Kurser

Synskonsulenten afholder kurser på skoler og institutioner.  Det er målet at give alle, som har med barnet/den unge at gøre, et grundlæggende kendskab til det at være blind eller svagsynet. Det er vigtigt, at også den samlede personalegruppe er orienteret om synsdiagnosen, og hvad den betyder for den enkelte, så de kan tage hensyn til, at barnet/den unge også har et synshandicap. Kurserne aftales og planlægges i samarbejde med stedets ledelse, den enkelte klasse eller afdeling.
Regionale kurser afholdes hvert andet år.  Interne og eksterne undervisere holder oplæg om synsfaglige emner. Såvel forældre som personalet på skoler og institutioner vil blive tilbudt kurser på Synscenter Refsnæs. 

Overgang til voksenvejledning

Synskonsulenten vejleder børn og unge med multiple funktionsnedsættelser op til 21 år. Overgangen til almindelig vejledning fra voksenkonsulenter aftales i det enkelte tilfælde

 

 

Du kan læse mere om CVI i Synsrådgivningens folder CVI - Cerebral Visual Impairment (Hjernebetinget synsnedsættelse) ved at trykke på nedenstående link.

CVI - Cerebral Visual Impairment (Hjernebetinget synsnedsættelse) (PDF)


Senest opdateret den 24-07-2018
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring