Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Børneområdet

Vejledning i hjemmet

Synskonsulenten vil, dersom forældrene ønsker det, kunne yde vejledning i hjemmet omkring alle aspekter af barnets synsnedsættelse. Omfanget af vejledningen vil være individuel, og afhænger af barnets og familiens behov.

For småbørn vil vejledningen primært bestå af samvær med barn og forældre med henblik på observation og vejledning om barnets udvikling. Der vil kunne gives råd og ideer, samt udlån af særligt legetøj med henblik på stimulering af barnets syn og øvrige sanser.
For skolebørnene vil der desuden ofte være emner i tilknytning til skolen og barnets undervisning, som familien har behov for at drøfte.
Synskonsulenten kan være behjælpelig med rådgivning om hjemmets indretning, belysning, ADL og Mobility undervisning. (se under disse)

Vejledning i institution

Børn med synsnedsættelse er ligeledes berettiget til synskonsulent vejledning i dagpleje, vuggestue, børnehave, skole og SFO, såfremt forældrene ønsker dette.
Vejledningen kan omfatte sparring med personalet, den fysiske indretning, hjælpemidler, pædagogiske-/undervisningsmaterialer, barnets personlige og sociale udvikling samt synskompenserende pædagogik. Synskonsulenten vil være involveret i vurderingen af et evt. støttebehov.
Synskonsulenterne arrangerer lokale kurser for lærere og pædagoger, og kan vejlede om kursustilbud på Synscenter Refsnæs.

Synskonsulenterne arbejder sammen med PPR kontorerne, og sender kopier af besøgsrapporter til disse til orientering.

Statens Øjenklinik

Statens Øjenklinik varetager registreringen af alle børn under 18 år med væsentligt nedsat syn. Øjenklinikken er landsdækkende, og ligger i Glostrup på Kennedy Instituttet. Endvidere foretages øjenlægeundersøgelser, optikudmåling og forskning i bl.a. arvelige øjensygdomme.
Ved tilmelding til synsregisteret kan forældrene ønske at få vejledning af en synskonsulent, som så vil følge barnet

Samarbejde med Øjenlæger

Børn, der står i Synsregisteret, skal tilses regelmæssigt af en øjenlæge. Der er frit valg af øjenlæge.

Øjenlæge og synskonsulent kan henvise til øjenlægeundersøgelse på øjenambulatoriet på Odense Universitets Hospital eller Statens Øjenklinik i Glostrup. Ved undersøgelse på Statens Øjenklinik dækkes rejseudgifterne efter billigste DSB-takt.

Optik

Synshandicappede børn tilmeldt Synsregisteret er berettiget til optik, som bevilges gennem CKV Synsrådgivningen.
Der er mange forskellige muligheder for optik, herunder briller, kontaktlinser, lupper og kikkerter. Samarbejdet mellem optiker, øjenlæge og synskonsulent gør, at barnet bliver brillekorrigeret på bedste måde.
Optikeren er særlig uddannet til at fremstille svagsynsoptik.
Briller skal bestilles hos optikeren ud fra en øjenlæge recept. Optikeren ansøger om bevillingen hos CKV synsrådgivning, og brillerne kan først udleveres, når bevillingen er godkendt. Der kan forekomme egenbetaling, hvis man vælger en særlig dyr brille, men det vil altid være muligt at vælge en brille uden egenbetaling.
Synskonsulenten vil være behjælpelig med at lære barnet at bruge disse briller og lupper.

Belysning

Et vigtigt hjælpemiddel i forbindelse med en synsnedsættelse er lys. Synskonsulenten vil være opmærksom på, om belysningen i hjemmet og dagtilbuddet eller skolen er optimal. Det svagsynede barns behov for, og brug af, lys er meget individuelt, og må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Hvis belysningen vurderes mangelfuld, vil synskonsulenten være behjælpelig med forbedring af belysningen i samarbejde med hjemkommunen.


Her kan du se videoen Det svagsynede barn og lys:

 

Hjælpemidler

Der findes en række hjælpemidler, såsom svagsynsborde og lamper, som kan være til gavn for barnet. Det svagsynede barns behov for, og brug af hjælpemidler er meget individuelt, og må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Synskonsulenten kan vejlede og rådgive om, hvilke hjælpemidler der findes, og hvor og hvordan man skal ansøge om dem.   

ADL – Almindelig daglig levevis

Det er vigtigt, at barnet lærer at deltage i det daglige liv, både ude og hjemme, på lige fod med andre, og så selvstændigt som muligt. Et nedsat syn kan dog vanskeliggøre både indlæringen og udførelsen af selv simple gøremål. Synskonsulenten kan tilbyde vejledning og undervisning i synskompenserende tilgang til dagliglivets aktiviteter. Det kunne for eksempel dreje sig om af- og påklædning, spisning, oprydning eller personlig hygiejne.

Mobility og Orientering

Børn med alvorlige synsnedsættelser har brug for hjælp til at udforske og opleve omverdenen. Det er af stor betydning for et selvstændigt og aktivt liv, at man kan danne sig et overblik over ens omgivelser og færdes ubesværet og sikkert deri.
Når man skal færdes som blind eller stærk svagsynet, gælder det om at udnytte restsynet og de øvrige sanser som hørelsen og den taktile sans.
Synskonsulenten giver undervisning i:
- Ledsageteknik. Hvordan følges man ad på en sikker og ubesværet måde, når man er blind eller stærkt svagsynet
- Brugen af den hvide stok. Den hvide stok er dels et hjælpemiddel til at færdes og en signalgiver til omverdenen om, at her færdes en blind eller stærk svagsynet.
- Brugen af restsynet og brugen af de øvrige sanser.
- Orientering. Hvordan man får overblik over, hvor man er, og hvordan man finder frem til næste sted.

Kurser og aktiviteter

Synskonsulenten vil vejlede om og indstille såvel forældre som personale til kurser på den landsdækkende institution for blinde og svagsynede børn – Synscenter Refsnæs.

Desuden etableres der lokale kurser og aktiviteter efter behov, f.eks netværks eftermiddage for småbørn og deres forældre, eller kikkerttræning i Odense Zoo.

For skolebørnene arrangeres der flere årlige tilbagevendende aktiviteter, hvor de kan være sammen med ligestillede, danne netværk, styrke deres selvværd og lære at mestre deres synsnedsættelse. Der er tale om computercamps, ø-lejre, overnatningsture for blinde, idrætsdage og skiture.

Disse aktiviteter arrangeres ofte i samarbejde med synskonsulenterne fra hele Region Syddanmark.

Der arrangeres også lokale lærer- og pædagogkurser.

Overgang til skolevejledning og ungdomsvejledning

Omkring 1 år før barnet begynder i skole indledes et nært samarbejde mellem forældre, synskonsulenten for småbørn, børnehavepædagoger, PPR-kontoret og synskonsulenten for skolebørn. Samarbejdet sigter på at give barnet den bedst tænkelige start i skolen.
Når eleverne kommer i 8.-10 klasse indledes der igen et samarbejde mellem skole, hjem, PPR, UUvejlederen  og både skole- og ungesynskonsulent. Samarbejdet sigter på at hjælpe eleven med at vælge i mellem de mange ungdomsuddannelser og forberede overgangen så det kan foregå så nemt som muligt. Ungekonsulenten forbereder personalet på den nye uddannelsessted og følger eleven gennem hele uddannelsen. (se under ungeområdet)


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring