Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Ungeområdet

Unge

Synskonsulenten for unge vejleder og rådgiver svagsynede og blinde unge og voksne, der er i et uddannelsestilbud.
Det kan være: gymnasier, hf-kurser, voksenuddannelsescentre (VUC), sprogskoler, specialundervisningcentre for voksne (CSV), tekniske skoler, handelsskoler, produktionsskoler mv.

Rådgivningen og vejledningen gives dels til den uddannelsessøgende selv og dels til uddannelsestedet og til relevante kommunale medarbejdere.

Vejledning på uddannelsesstedet

Synskonsulenten kan vejlede og rådgive om at undervise elever med synsnedsættelser.
Det drejer sig om den specialpædagogiske indsats, man må tage i brug, når man har en elev med synsnedsættelser i sin klasse.
Synskonsulenten vil være behjælpelig med at afklare behov for særlige undervisningsmidler og materialer i forbindelse med undervisningen og undervise i brugen af disse.
Synskonsulenten kan foretage en vurdering af de fysiske forhold på undervisningsstedet, så de bliver optimale for eleven med synsnedsættelse. Der kan for eksempel foretages en vurdering af indretning, belysning og kontrastforhold vurderet i forhold til den aktuelle elevs diagnose og synsstyrke.
I samarbejde med eleven og skolen stiller synskonsulenten forslag til eventuelle støtteforanstaltninger.

Vejledning i hjemmet

I hjemmet kan synskonsulenten rådgive og vejlede den unge/uddannelsessøgende i at klare almindelige daglige gøremål, når man må leve med en alvorlig synsnedsættelse.
Det kan være undervisning i at benytte sine andre sanser og sit restsyn, når man f.eks. skal lave mad, klare personlig hygiejne og færdes.

Vejledning om andre instanser og tilbud

Synskonsulenten kan rådgive om synskompenserende kurser, som finder sted på Instituttet for Blinde og Svagsynede (Ibos). Ligeledes kan synskonsulenten være behjælpelig med at etablere kontakten til studievejlederen på Instituttet for Blinde og Svagsynede, idet denne studievejleder overtager vejledningen, når den unge påbegynder en videregående uddannelse.
I samarbejde med andre synsinstitutioner bliver der arrangeret aktiviteter for unge, hvor der er mulighed for at møde ligestillede, og få drøftet de særlige problemstillinger det giver, når man lever med en alvorlig synsnedsættelse


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring