Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Udtalevanskeligheder (dysartri)

Dysartri er betegnelsen for en række forskelligartede udtaleforstyrrelser, der opstår på grund af skader i talemuskulaturens nerveforbindelser.

Dysartri kan skyldes forskellige sygdomme (cerebral parese, Parkinsons sygdom, ALS (amyotrofisk lateral sklerose), dissemineret sclerose m.fl.) eller være en følge af en erhvervet hjerneskade (fx. blodprop, hjerneblødning, kraniebrud).

De forskellige former for dysartri har det tilfælles, at udtalen af især konsonanterne er utydelig og upræcis. 

Sammen med udtaleforstyrrelserne ses ofte manglende sygdomsindsigt, synsfeltforstyrrelse, ukontrollerede følelsesudbrud og spise-/synkeproblemer (dysfagi).

I nogle tilfælde kan udtalekvaliteten forbedres gennem træning af tale-muskulaturen, så den bliver stærkere og mere udholdende og reagerer hurtigere og mere præcist. Denne taleundervisning gives af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologis logopæd - på sygehuset og/eller som voksenspecialundervisning.

Nogle af de sygdomme, der forårsager dysartri, begrænser imidlertid mulighederne for optræning. Og i nogle tilfælde vil det være nødvendigt med fx teknologisk udstyr til at supplere eller erstatte den forstyrrede talefunktion.
I disse tilfælde giver logopæden råd og vejledning til brug for borgerens ansøgning til hjemkommunen om et afprøvningsforløb af relevant apparatur, da et afprøvningsforløb skal bevilges af hjemkommunen.
 


Senest opdateret den 11-07-2019
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring