Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Psykologisk bistand

CKV Odense har tilbud om psykologbistand til personer, som har psykiske problemer, der er knyttet til tale- eller hørevanskeligheder.

Hos personer med stemmelidelser kan psykiske forhold være årsag til, at stemmen bliver brugt forkert. Psykiske forhold kan bevirke, at man har svært ved at få det fulde udbytte af den talepædagogiske behandling.

Tilbuddet gælder alene personer, som er visiteret til CKV Tale eller CKV Høre.

Stammen

Hos voksne med stammen er der ofte knyttet psykiske vanskeligheder til selve stamme-problematikken. Lavt selvværd, usikkerhed, kontaktvanskeligheder og ensomhed kan være problemer, man oplever, når man har svært ved at tale.

Tab af taleevnen

Hvis en person mister evnen til at tale normalt på grund af afasi eller en operation for strubekræft, vil der ofte opstå en krise. Krisen kan kræve professionel støtte, hvilket også gælder de pårørende.

Koncentrationsbesvær

Tinnitus eller øresusen kan medføre koncentrationsbesvær, usikkerhed, angst og isolation. Psykologen kan rådgive om hvilke muligheder, der er for hjælp.

Forældrerollen

Forældre til børn med tale- og sprogvanskeligheder oplever undertiden usikkerhed og utilstrækkelighed i forældrerollen. En samtale med en psykolog kan hjælpe forældre til at forstå deres egen situation og de reaktioner, den medfører. På den måde kan de blive bedre til at håndtere barnets problemer.

Læbe-ganespalte

Det at få et barn med læbe-ganespalte kan for mange forældre være en chokerende oplevelse, som medfører sorg og krisereaktioner. Nogle forældre klarer selv at komme igennem krisen, mens andre har brug for professionel bistand.

Samarbejde

 


Siden er sidst opdateret 8-3-2016