Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Psykologisk bistand

CKV Odense har tilbud om psykologbistand til personer, som har psykiske problemer, der er knyttet til tale- eller hørevanskeligheder.

Hos personer med stemmelidelser kan psykiske forhold være årsag til, at stemmen bliver brugt forkert. Psykiske forhold kan bevirke, at man har svært ved at få det fulde udbytte af den talepædagogiske undervisning.

Tilbuddet gælder alene personer, som er visiteret til CKV Tale eller CKV Høre.

Stammen

Hos voksne med stammen er der ofte knyttet psykiske vanskeligheder til selve stamme-problematikken. Lavt selvværd, usikkerhed, kontaktvanskeligheder og ensomhed kan være problemer, man oplever, når man har svært ved at tale.

Tab af taleevnen

Hvis en person mister evnen til at tale normalt på grund af afasi eller en operation for strubekræft, vil der ofte opstå en krise. Krisen kan kræve professionel støtte, hvilket også gælder de pårørende.

Koncentrationsbesvær

Tinnitus eller øresusen kan medføre koncentrationsbesvær, usikkerhed, angst og isolation. Psykologen kan rådgive om hvilke muligheder, der er for hjælp.

 


Senest opdateret den 15-08-2019
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring