Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Rapporter

CKV Odense fælles

CKV Odense - Den gode historie (2016) (PDF)
- udarbejdet som konkret dokumentation for rehabiliterende indsatser ved CKV Odense med afsæt i Region Syddanmarks Socialområdes rehabiliteringsstrategi

Brugerundersøgelse - Tale ♦ Høre ♦ Syn ♦ Mobilitet (2009-2010)

Brugerundersøgelse - Hvordan oplever kommunernes fagpersoner samarbejdet med CKV? (2011)

 

Synsrådgivningen

Afsluttende rapport IT undervisningsmetode og materialer til svagtseende 2016 - 2017 her (PDF)

 

Afsluttende rapport IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn (PDF)

iPad-undervisning for ældre, svagtseende borgere - afsluttende rapport 2015 (PDF)

Hvor gik de hen? En undersøgelse af status for årgangene 1984, 1989 og 1994 fra Synsregistret med hensyn til skole- og uddannelse i 2012

Rapport om effekten af et opsøgende arbejde. Oplysninger om en særlig indsats for personer med udviklingshæmning og synsproblemer på Fyn - 2005-2011.

Situationsbestemt motivation. Småbørnskonsulent Trine Berg Adelgaards speciale i pædagogik.  

 

Mobilitetsafdelingen:

Sissel Madsen er blevet uddannet demenskoordinator og har som afslutning på sin uddannelse skrevet en spændende opgave om kommunikation fra, til og med borgere med Alzheimers sygdom. Du kan læse hele opgaven her.

Effektmålingsmetoden IPPA er afprøvet i forhold til rådgivning og afprøvning af IKT-hjælpemidler til mennesker med skriftsproglige vanskeligheder, bl.a. mennesker med diagnosen ordblindhed. Metoden IPPA lægger vægt på borgernes selvvurderede besvær med at udføre aktiviteter. Læs hele rapporten her

Rapport fra Mini seminar: Specialrådgivning på hjælpemiddelområdet • Samrådet af 2007, Health & Rehab

Rapport: Velfærdsteknologi til rehabilitering af voksne med kognitive funktionsnedsættelser (2012)

Ergoterapeut og master i rehabilitering Jesper Fage-Pedersen og ergoterapeut Jannie Vang Nielsen har arbejdet med virtual reality til borgere med demens. Det kom der denne spændende rapport ud af:   
Stjernestunder åbner døren til erindringen; Testrapport af virtual reality til borgere med demens

 

 

Hørerådgivningen

Brugertilfredshed ved træffe-/konsultationssteder (2016)
Der er i efteråret 2016 genemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de fremmødte og indkaldte borgere ved de lokale træffe- og konsultationssteder. Du kan læse et nyhedsresume her eller hele rapporten her


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring