Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Artikler og projekter

CKV's medarbejdere producerer løbende materiale, der kan bruges i informations- og uddannelsesøjemed. Kontakt os, hvis du har specielle ønsker.

 

Effektmåling ved anvendelse af IPPA-metoden

Effektmålingsmetoden IPPA er afprøvet i forhold til rådgivning og afprøvning af IKT-hjælpemidler til mennesker med skriftsproglige vanskeligheder, bl.a. mennesker med diagnosen ordblindhed. Metoden IPPA lægger vægt på borgernes selvvurderede besvær med at udføre aktiviteter. Læs hele rapporten her

 

 

 

SCA-Metoden på Sygehus Lillebælt

 

CKVs SCA-certificerede logopæder har stået for implementering af SCA-metoden på Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Lillebælt i Kolding. Evalueringsrapporten viser, at SCA skaber bedre kommunikation mellem personale og patienter, og at patienterne får større mulighed for at deltage aktivt i kommunikationen. Læs baggrund og hele evalueringsrapporten, som er lavet af Syddansk Universitet, her 

 

 

Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og skrivevanskeligheder.

 Ergoterapeut i IKT-teamet, Jesper Fage-Pedersen, har i juni 2015 afsluttet sin masteruddannelse i rehabilitering ved Odense Universitet.
Projektet kan læses her: Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og stavevanskeligheder (PDF) 

 

 

Masterprojekt i Information Kommunikations Teknologi og læring (IKT og læring) fra Ålborg Universitet 2010. - At udvikle et program eller en hjemmeside, et virtuel computermedieret personligt lærings miljø (PLM) til mennesker, som deltager i en rehabiliteringsproces.

Af Ragnhild Engen. Læs masterprojektet her som PDF

 

 

Masterprojekt:"Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral sclerose, og der anvendes alternativ og støttende kommunikation."

 Af Hanne Bech, Masteruddannelse i Rehabilitering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, august 2007. Læs masterprojektet her som pdf

  

 

Masterprojekt: "Forandringer i daglig livsførelse med et handicappet barn - Forældreperspektiver og ergo- og fysioterapeutiske perspektiver på amtslig rådgivning"

 

A. Hansen, Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling ved Aarhus Universitet, maj 2004. Læs hele projektet som pdf

 

 

 

Artikel: "Autisme og leg i førskolealderen"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003. Hent som pdf

 

 

Artikel: "Børns udvikling indenfor leg 0-7 år"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004. Hent som pdf

 

 

Artikel: "Halvsidig lammelse"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003. Hent som pdf

 

 

Pjece: "Leg med dit barn 0-12 måneder"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004. Hent som pdf


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring