Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


CKV Høre - Stor tilfredshed hos borgerne

Heidie List, der er kandidatstuderende ved Syddansk Universitet har i sit projektorienterede forløb ved CKV Høre gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt borgerne.

Undersøgelsen er delt i 2 og omfatter dels borgere, der kommer på de lokale åbne træffesteder uden forudgående aftale, dels borgere der indkaldes til konsultationer på ½ time efter forudgående aftale.

Formålet med undersøgelsen var dels at få viden om, hvilke typer af problemstillinger borgerne kommer med, dels at få viden om borgernes tilfredshed og borgernes oplevelse af hørekonsulenternes ydelser.

Undersøgelsen blev gennemført som et kvalitativt interview, hvor borgerne blev spurgt om typen af deres problemstillinger inden de kom ind til hørekonsulenten, og efterfølgende graduerede de tilfredsheden m.v.

Nedenfor er dele af undersøgelsen refereret i kort form. Du kan læse hele Heidie List's rapport her.

Undersøgelsesresultater for borgere, der kommer på de åbne træffesteder uden forudgående aftale.

73 borgere deltog i undersøgelsen fordelt på 6 forskellige kommunale træffesteder.

I nedenstående gengives resultater vedr. effekt af ydelsen og tilfredshed.

 

Fik du hjælp til de spørgsmål eller den problemstilling du havde?

 
Svarmuligheder Borgeres svar Procent %
I høj grad 56 77
I nogen grad 14 19
i Mindre grad 2 3
Slet ikke 1 1
I alt 73 100

 

En del af de, der svarede "I nogen grad" blev henvist til anden ydelse eller efterfølgende indkaldt til konsultation for en mere omfattende udredning og intervention end træffetiden giver mulighed for.

 

Hvor tilfreds er du alt i alt med konsultationen hos hørekonsulenten?

 
Svarmuligheder Borgeres svar Procent %
I høj grad 62 85
I nogen grad 10 14
i Mindre grad 0 0
Slet ikke 1 1
I alt 73 100

 

Som det fremgår, så er både graden af effekt i forhold til om borgeren fik hjælp og tilfredshedsgraden meget høj, hvilket vi naturligvis i CKV Høre er meget glade for.

Undersøgelsesresultater for borgere, der var indkaldt til konsultation efter forudgående aftale.

22 borgere deltog i undersøgelsen fordelt på 6 forskellige kommunale træffesteder.

I nedenstående gengives resultater vedr. borgerens involvering i problemløsningen, effekt af ydelsen og tilfredshed.

 

Fik du hjælp til de spørgsmål eller den problemstilling du havde?

 
Svarmuligheder Borgeres svar Procent %
I høj grad 19 86
I nogen grad 3 14
i Mindre grad 0 0
Slet ikke 0 0
I alt 22 100

 

For de 3 borgere, der svarede "I nogen grad" oplyses det i Rapporten, at de alle efter konsultationen skulle vurdere resultatet af hørekonsulentens indsats for evt. efterfølgende at vende tilbage. De kunne således ikke umiddelbart vurdere effekten fuldt ud efter konsultationen.

 

Oplevede du at konsulenten forstod dit problem?

 
Svarmuligheder Borgeres svar Procent %
I høj grad 21 95
I nogen grad 1 5
i Mindre grad 0 0
Slet ikke 0 0
I alt 22 100

 

Oplevede du at blive inddraget i beslutningerne og hvad der skulle ske?

 
Svarmuligheder Borgeres svar Procent %
I høj grad 21 95
I nogen grad 1 5
i Mindre grad 0 0
Slet ikke 0 0
I alt 22 100

 

Hvor tilfreds er du alt i alt med konsultationen hos hørekonsulenten?

 
Svarmuligheder Borgeres svar Procent %
I høj grad 21 95
I nogen grad 1 5
i Mindre grad 0 0
Slet ikke 0 0
I alt 22 100

 

Som det fremgår af ovenstående så er problemløsningseffekten høj og tilfredsheden endnu højere, ligesom det er meget tilfredsstillende, at borgerne i høj grad oplever at blive inddraget og ikke mindst forstået.

I CKV Høre glæder vi os naturligvis meget over undersøgelsens resultater, selvom det totale deltagerantal måske burde være højere for at sikre fuldstændig statistisk signifikans. Men til gengæld er resultaterne så entydige, at vi vover at opfatte dem som sikre tegn på kvalitet og tilfredshed.

I forbindelse med undersøgelsen havde borgerne desuden mulighed for at kommentere på CKV Høres tilbud.

Flere kommenterede det positive i, at der lokalt er mulighed for at komme på et træffested, således at man ikke skal på en tur til Odense.

Nogle angav, at det kunne være vanskeligt på vores hjemmeside at finde oplysninger om åbningstiderne ved de åbne træffesteder. Det har vi naturligvis ændret på.

Derudover angav flere på træffestedet i Nyborg, at det kunne være ønskeligt med et nummersystem, hvilket vi vil undersøge mulighederne for.

Alt i alt vil vi gerne her fra CKV Høre sige tak til Heidie List, der med sin indsats har medvirket til at øge vores viden om brugernes oplevelser og behov ved vore ydelser på træffestederne og ved konsultationer.

 

Vil du læse hele rapporten, så klik her..

Vil du vide mere om vore ydelser ved træffestederne og konsultationer, så klik her

 


Siden er sidst opdateret 11-7-2019
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Tilgængelighedserklæring