Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Forløbsbeskrivelse

 

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens faglige anbefalinger i forhold til, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Socialstyrelsen har udarbejdet en forløbsbeskrivelse om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med faglige anbefalinger og skitserer, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for målgruppen. 

De centrale anbefalinger berører følgende områder: 

·         Organisering og samarbejde mellem de aktører, som planlægger og yder indsatserne for målgruppen.

·         Den tidlige indsats, som omhandler udviklingsområder, der har grundlæggende betydning for barnets udvikling.

·         Psykosocial udvikling 

·         Ligestillede rollemodeller og mentorer

·         Undervisning

·         Uddannelses- og erhvervsvejledning

·         Punktskrift og taktilt materiale i læringsmiljøet


Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante bruger- og interesseorganisationer. 

Find og læs forløbsbeskrivelsen her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/forlobsbeskrivelse-born-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse

 


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring