Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Job og Funktionsnedsættelse

Er du i arbejde, eller ønsker du at komme i arbejde, og har du en funktionsnedsættelse inden for følgende områder:

•  Tale
•  Høre
•  Syn
•  Læsning/Skrivning
•  Mobilitet
•  Kognition
 

Så kan vi være behjælpelig med at finde en løsning for dig.

Vores ydelse består bl.a. af udredning af din funktionsnedsættelse og dit behov for særlige arbejdsredskaber, indretning af din arbejdsplads, så du kan arbejde mest effektivt og længst muligt. Vi har inden for nogle områder mulighed for at udlåne særlige arbejdsredskaber i en periode og give undervisning i brugen af dem.

Vi giver råd og vejledning både til dig, din jobkonsulent og din arbejdsgiver, f.eks. om arbejdets tilrettelæggelse, om andre hjælpeforanstaltninger og vi oplyser om funktionsnedsættelsens konsekvens for dig i forhold til dit arbejde. Sluttelig udfærdiger vi en rapport med forslag til foranstaltninger, der sendes til jobcenteret og til dig.

Vi samarbejder med jobcentrene, som har myndighedsansvaret og betalingen på området, og derfor skal jobcenteret give tilsagn til at påbegynde din sag. Du kan henvende dig til dit jobcenter og bede om en udredning hos CKV eller du kan kontakte CKV, hvorefter vi bringer din forespørgsel videre til jobcenteret.


Hvis du vil læse nærmere om de konkrete indsatser på afdelingerne:

Høre
Syn
 
Mobilitet


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring