Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Særlige ordninger for blinde og stærkt svagsynede

Fritagelse for medielicens:

Borgere, der er blinde og stærkt svagsynede, kan, efter ansøgning, få fritagelse for medielicens og i stedet betale radiolicens, såfremt følgende er opfyldt:

  • Borgeren bor alene eller bor sammen med en anden/andre blinde eller stærkt svagsynede voksne, som opfylder de nedenfor nævnte kriterier, og/eller bor sammen med børn under 18 år.
  • Borgeren er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder betingelserne for medlemskab, hvilket vil sige, at synsstyrken på bedste øje er målt til 6/60 eller derunder med bedste korrektion, eller synsfeltet er indskrænket til 10 grader eller derunder.

Hvis du vil ansøge om fritagelse for medielicens, kan du kontakte Synsrådgivningen på 99443400 eller på syn.fyn@rsyd.dk

 

Ledsagerordning:

Som blind eller stærkt svagsynet mellem 18 år og pensionsalderen kan du få bevilget ledsagerordning efter lov om Social Service § 97. Når du er ung mellem 16-18 år er det § 45.

Du kan få bevilget ledsagelse i op til 15 timer om måneden. Du kan bevare retten til ledsagelse efter du er blevet folkepensionist, hvis blot du har fået kommunens afgørelse, før du blev folkepensionist. Ledsage- ordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, fx at hjælpe med at tage overtøj af og på. Ledsagerordningen skal supplere de øvrige hjælpeordninger, men ikke erstatte dem og omfatter således fx ikke praktisk hjælp i hjemmet. Formålet med ordningen er at du kommer ud af huset, men du bestemmer selv, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske.

Hvis du er bevilliget ledsagelse, kan du inden for en periode på seks måneder opspare maksimalt 90 timer, som fx kan bruges på ferie. Bliver de opsparede timer ikke brugt, bortfalder de efter seks måneder. De enkelte kommuner fastsætter retningslinjer for opsparing.
Ledsagerordningen kan gives som naturalydelse fra kommunen, hvilket betyder, at de stiller en ledsager til rådighed. Men du kan også selv udpege en person til ledsagelse eller få en kontant ydelse, så du selv ansætter din ledsager. Normalt vil der dog ikke kunne ansættes personer, der har nær tilknytning til dig. Hvis du har valgt at få udbetalt et kontant tilskud, overtager du også arbejdsgiveransvaret. Du kan dog aftale med kommunen, at udbetalingen af løn mv. varetages af kommunen.

Som udgangspunkt afholder din kommune alle udgifterne til ledsagerordningen. I bekendtgørelsen om ledsagerordningen er det anført, at de udgifter du selv er forpligtet til at afholde, er udgifter til din egen befordring mv., samt din ledsagers udgifter til de aktiviteter I foretager jer sammen. Kommunen kan efter ansøgning yde dig et tilskud til din ledsagers entre mv.
Kommunen skal ikke af sig selv vurdere, om du har ret til en ledsager, du skal selv søge. Har du brug for hjælp til din ansøgning, anbefaler vi dig at tage kontakt til din kommune.

 


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring