Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Døvblinde

Synsrådgivningen forestår individuelt tilrettelagt undervisning for og med voksne tegnsprogede døve, der ser 6/18 eller derunder og betegnes døvblinde. Denne gruppe borgere er typisk født døve, og de har så senere fået en synsnedsættelse.

Kommunikation sker via tegnsprog. På grund af det svære, dobbelte sansetab kan denne gruppe døvblinde ikke profitere af Synsrådgivningens øvrige, specialtilrettelagte undervisningstilbud til synshandicappede, idet tegnsprogede døvblinde har behov for undervisning i kompenserende færdigheder, som tilgodeser det dobbelte sansetab.

Der ydes specialundervisning til døvblinde indenfor følgende områder:

At færdes uden brug af syn og hørelse, indlæring og brug af punktskrift både til læsning og non-verbal kommunikation, brugen af IT med kompenserende hjælpemidler, udnyttelse af eventuel synsrest, betjening af relevante dagligdags hjælpemidler til døvblinde, anvendelse af døvblindestrategier i dagligdagen, indlæring af alternative, taktile kommunikationsredskaber, der hvor synet ikke længere kan anvendes.

Ofte er der for denne gruppe borgere tale om progredierende synsnedsættelser, hvilket indebærer dels vedvarende tilpasning af indlærte færdigheder,dels indlæring af nye strategier og nye måder at agere på.  

Behov for gentagne vurderinger og ændringer af belysningen i hjemmet er ofte påkrævet i takt med, at den døvblinde borgers syn aftager og stiller større krav til både belysning, luminansforhold, afskærmning af armaturer, blændingsgener m.m., for at den døvblinde borger fortsat kan kommunikere vha. visuelt tegnsprog.

Specialundervisningen foregår både i den døvblinde borgers eget miljø og / eller på Synsrådgivningen.

Efter behov medinddrages den døvblindes pårørende, døvblindekonsulent og kontaktperson, således at der i dagligdagen støttes op om indlærte færdigheder.

 

 


Senest opdateret den 24-07-2018
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring