Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Personlig assistance

Tilskud til personlig assistance bevilges af Jobcentret i henhold til Lov om kompensation til handicappede i erhverv.


Der kan ydes tilskud til personlig assistance til borgere, der har et handicap og som er i erhverv (ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende). Tilskuddet kan blandt andet ydes til borgere, der, på grund af synsnedsættelse, er ude af stand til eller kun med uforholdsmæssigt besvær er i stand til at læse.

Som udgangspunkt kan der bevilges tilskud til personlig assistance i gennemsnitlig indtil 20 timer pr. uge. I visse situationer kan der bevilges tilskud til mere end 20 ugentlige timer.

Den personlige assistance kan være en person, der allerede er ansat på arbejdspladsen, lederen på arbejdspladsen, en person udefra, der ansættes specielt til at varetage opgaven, eller en person fra et vikarbureau.

Den personlige assistance skal bistå dig på din arbejdsplads, med nogle konkrete praktiske arbejdsfunktioner, som du på grund af dit handicap ikke selv kan udføre.

Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis det vurderes, at dit erhverv er uforeneligt med dit handicap.
Der kan på visse betingelser bevilges tilskud til personlig assistance under efter – og videreuddannelse.

Har du brug for yderligere oplysninger om ovenstående, er du velkommen til at kontakte CKV Odense


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring