Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


At lære at bruge briller, når man har udviklingshæmning

Det er vigtigt at vide, at det at lære at bruge briller altid er en individuel proces. Nogle accepterer briller med det samme, hvor andre har behov for tid, før de kan have briller på hele dagen. Der er dog nogle generelle råd, som er relevante at kende til, når personer med udviklingshæmning får briller:
 

 • Hav altid en fast plads til brillerne.
 • Både den svagsynede og omsorgspersonerne, skal vide hvor brillerne er, og hvor de skal lægges hen, når brillerne ikke anvendes.
 • Sørg for at brillerne er pudsede, når personen skal have dem på. Gør det eksempelvis til en vane at pudse dem sammen om aftenen. Så er brillerne rene og klar til at tage på næste dag.
 • Lad personen, alt efter formåen, være med til at tage brillerne af – og på.
 • Vær opmærksom på, at han bør lære at være selvhjulpen i forhold til brug og anvendelse af briller - på samme måde som han lærer at være selvstændig i alle andre hverdagsaktiviteter, som det at tage tøj – af og på, hjælpe til med madlavning, rydde op etc.Personer med synsnedsættelse og multiple funktionsnedsættelser
 

Metodevalg til at lære at bruge briller er afhængig af personens motivation, kognitive funktionsevne og graden af yderligere funktionsnedsættelser. Berøring af ansigtet kan være forbundet med ubehag og uforudsigelighed for personer med multiple funktionsnedsættelser. Ligeledes skal vi huske, at det syn personen har, jo er den måde, han altid har oplevet verden omkring sig på. Hvis personen med synsnedsættelse har multiple funktionsnedsættelser, kan det være afgørende at iværksætte en brilletilvænningsproces, hvor personen langsomt vænnes til brilleetuiet og til brillerne.
 

 • Forsøg at give personen brillerne på i de situationer, hvor personen er mest motiveret for at bruge sit syn.
 • Lad det gerne være ganske kort tid ad gangen – f.eks. 5 sekunder i starten af spisning, 5 sekunder ved en iPad, eller 5 sekunder ved et TV.
 • Spørg altid synskonsulenten til råds i disse situationer, da det er væsentligt for indsatsen, om personen er langsynet eller nærsynet.
 • Det er vigtigt, at personen oplever situationer, hvor brillerne bruges, som dejlige og uden modstand. Brug derfor ikke ord som ”nej”, ”ikke”, ”jo” eller andet med negativ signalværdi. Sig f.eks. blot ”Du skal have briller på” og giv personen brillerne på. Lad få sekunder gå. Sig dernæst ”du får brillerne af igen” og tag så brillerne af.
   

Det er vigtigt, at det er omsorgspersonerne omkring personen med multiple funktionsnedsættelser, der sætter brillerne på personen. Ligeledes er det vigtigt, at det er omsorgspersonerne, der tager brillerne af igen, så personen ikke får en uhensigtsmæssig læring/erfaring med at tage brillerne af.
 

 

Personer med synsnedsættelse og mindre alvorlige funktionsnedsættelser
 

Hvis personen er opmærksom og kan imitere, kan det være relevant at bruge sig selv som rollemodel. En rollemodel er en der viser, hvordan man gør, når man har briller på. Altså en person, som også har et par briller, som bruges til de samme aktiviteter, som personen, der skal lære at vænne sig til briller, bruger dem til.
 

 • Sæt ord på det du gør.
 • Vis, at du tager brillerne af og på. Skift til at tage brillerne af og på – lad det være en positiv oplevelse.
 • Sørg for ganske små tidsintervaller, så det er tåleligt at have brillerne på.
   

Næsten hver gang en person med synsnedsættelse og forskellige typer af funktionsnedsættelser skal lære at bruge briller, kræves der er en individuelt tilrettelagt plan med meget konkrete trin. Hvis ikke personen inden for en måneds tid har accepteret brillerne, så er det en god idé at tage kontakt til den lokale synskonsulent, så der kan laves en brilletilvænningsplan.

 


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring