Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Nyhedsarkiv

CKV Odense NYT
Vingstedkursus for medarbejdere inden for hørerehabiliteringen afviklet med stor succes
Vingstedkursus inden for audiologisk rehabilitering er blevet afholdt med stor tilslutning og meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne (12.10.2021)
Legeteket indbyder til kursus i nervesystemets betydning for læringsparatheden
Når noget går forud for noget andet, skal vi være opmærksomme! (12.10.2021)
Tilbud til børn af forældre med afasi
CKV har også fokus på børn i familier, hvor far eller mor er afasiramt (12.10.2021)
To af CKVs dygtige medarbejdere går på pension
Birgitte Bøstrup, audiologopæd fra Taleafdelingen, og Kirsten Bjerg, Synskonsulent i Synsrådgivningen har valgt at gå på pension med udgangen af 2021. (12.10.2021)
Synskonsulent søges
En af vores gode kollegaer har valgt at gå på pension, og derfor søger Synsrådgivningen snarest en synskonsulent (30.09.2021)
Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse
NKR anbefaler en tværfaglig koordineret, rehabiliterende indsats til personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse, og oplyser, at det er god praksis med optometrisk samsynstræning til denne patientgruppe (14.09.2021)
Nyt fra Legeteket
På Legeteket arbejder vi med sanseintegration, social mestring, kognition, sprog og motorik (14.09.2021)
NemID bliver til MitID
Borgere, der bruger NemID, skal være opmærksomme på, at digitaliseringsstyrelsen langsomt er begyndt at introducere MitID. MitID skal på længere sigt erstatte NemID. (14.09.2021)
SCA - støttet kommunikation til afasiramte (borgere med nedsat evne til at kommunikere)
SCA er et kommunikationsredskab, hvor man med støtte af forskellige teknikker, strategier og et målrettet materiale understøtter den afasiramtes kommunikation (14.09.2021)
Optikermøde på CKV Synsrådgivningen
CKV Synsrådgivningen inviterer samarbejdspartnere til aftenmøde (14.09.2021)
E-sport for alle
”Ej hvor fedt, nu kan jeg selv!” Udbrud fra 7-årig gut, efter at hans personligt tilrettede udstyr var sat op. (14.09.2021)
Skiftedag på stammeområdet
Henrik Sørensen, der har varetaget stammeområdet siden 1984, har valgt at gå på pension. Bjarne Dammsbo Nissen overtager stillingen (14.09.2021)
CKV prioriterer medarbejdernes konsultative kompetencer
På CKV er det vigtigt, at medarbejderne har de rigtige, faglige kompetencer, men disse skal samtidig gå hånd i hånd med konsultative kompetencer, så rådgivning og vejledning for borgerne bliver optimal. (14.09.2021)
Nye ledelinjer på Odense Banegård Center
Arbejdet med at lægge nye ledelinjer på Odense Banegård er i fuld gang. (14.09.2021)
CKV har en række spændende kurser på programmet
I vores kursuskatalog på https://ckv.plan2learn.dk/ finder du de mange spændende kurser, CKV udbyder i efteråret 2021 og foråret 2022 (14.09.2021)
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har en logopæd på afdelingen Hjerne og Nervesygdomme på Kolding sygehus
Logopædens opgave er at udrede både indlagte patienter med talevanskeligheder og ambulante patienter, der kommer til udredning i Hjerne-Nerve ambulatoriet (11.08.2021)
CKV Syn - Samtalecafe i 2021
Oplever du, at det kan være svært at klare hverdagens mange gøremål med nedsat syn? (11.08.2021)
CKV har en ledig stilling som underviser for børn og voksne med stammen
Vores mangeårige medarbejder på området har valgt at gå på pension, og derfor er denne spændende stilling nu ledig til besættelse den 1. oktober (11.08.2021)
Høreapparater og sommer
Der er flere ting, du selv kan gøre, for at passe på dine høreapparater gennem sensommeren (11.08.2021)
Frivillige samtalegrupper for borgere med sprog- og talebesvær
Taleafdelingen vil gerne starte frivillige samtalegrupper i samarbejde med SDU. (11.08.2021)
Logopædisk indsats på Odense Universitets Hospital (OUH)
På OUH sidder to logopæder, hvis opgave bl.a. består i at tilbyde en logopædisk udredning til de patienter, der har fået kommunikationsvanskeligheder efter en senhjerneskade. (28.06.2021)
CKVs tilbud til borgere med senfølger efter en hjernerystelse er nu en Lovende Praksis
Commotio-teamet på CKV har været gennem en Lovende Praksis proces, hvilket kvalificerer tilgangen til borgere med senfølger efter hjernerystelse. (28.06.2021)
Syn - hjerneskade på CKV
Tillykke til optiker Jesper Nielsen som netop er færdiguddannet som neurooptometrist og velkommen til Ryan Lauridsen som tiltræder pr. 1. juli 2021 (28.06.2021)
Personalet på CKV er glade
Coronarestriktionerne er under afvikling, og det betyder, at vi nu kan tilbyde holdundervisning til f.eks. borgere der stammer, borgere med Parkinson og borgere med følger efter apopleksi (28.06.2021)
Høre er klar til sommeren!
I høreafdelingen på CKV er vi klar til at tage imod din henvendelse hele sommeren. Så tøv ikke med at slå på tråden, hvis der er noget der driller. (28.06.2021)
CKV ønsker en god sommer til alle borgere såvel som samarbejdspartnere
CKV arbejder for borgere og kommuner - og vi er klar med rådgivning på alle fagområder hele sommeren (28.06.2021)
Oticon fortsætter som batterileverandør
Amgros, der forhandler både høreapparat- og batteri-kontrakter i Danmark, har indgået en ny 4-årig aftale med Oticon om at levere batterier og slanger til alle høreapparatbrugere (09.06.2021)
E-sport for alle - hold 2 åbner for deltagere 11. juni
Vi er nu klar til næste hold i e-sport for alle, hvor vi i samarbejde med Veluxfonden og Odense E-sport forsker i e-sport som værktøj for børn og unge med hjælpemiddelkrævende håndfunktion. (09.06.2021)
Virtuel pårørendegruppe
Grundet Covid-19 er meget undervisning, for en periode, blevet omlagt til virtuel undervisning. Med succes har taleafdelingen omlagt blandt andet pårørendegrupper til virtuel undervisning. (12.05.2021)
Dansk informationsmateriale om tinnitus, der henvender sig til børn og unge
Børn og unge kan sagtens have tinnitus. Nu er der udgivet et dansk materiale, som giver en alderssvarende forklaring på, hvad tinnitus er, hvordan den opleves og hvad man kan gøre. (12.05.2021)
Åbent hus i CKV Mobilitet og IKT d. 1 torsdag i måneden
Den første torsdag hver måned afholder CKV Mobilitet og IKT åbent hus fra kl. 12.30 til 15.00, hvor du kan komme og se udvalget af hjælpemidler. (12.05.2021)
Online fyraftensmøde for alle med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder
Udvalget for erhvervsaktive med høretab (et udvalg under Høreforeningen), Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Castberggård Job- og Udviklingscenter inviterede tirsdag d. 11. maj til et online fyraftensmøde med oplæg og dialog om at mestre sine høreudfordringer på arbejdsmarkedet. (12.05.2021)
Ledig stilling i CKV synsrådgivningen
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Synsrådgivningen søger en neurooptometrist eller specialoptiker. (19.04.2021)
Brug Min Sundhed appen med skærmlæser
CKV tilbyder nu undervisning i brugen af Min Sundhed appen samt kommunikationsplatforme såsom Zoom, Microsoft Teams, Google meet, Cisco Webex mv. for borgere, der bruger skærmlæsere (07.04.2021)
E-sport er for alle - vil du spille med?
Vi starter et fantastisk projekt op med Odense E-sport, hvor vi arbejder med e-sport for børn og unge, der af fysiske årsager ikke kan spille computer eller konsolspil (07.04.2021)
CKV har også folk på sygehusene
I vores senhjerneskade-team i CKV´s taleafdeling har vi dagligt flere logopæder tilstede på hverdage. Vores målgruppe er patienter med behov for logopædisk bistand (udredning, vejledning, undervisning mm.) (31.03.2021)
CKV holder oplæg om energiforvaltning i Hjernerystelsesforeningen
Ragnhild Engen, som arbejder med borgere der har senfølger af f.eks. hjernerystelse eller Covid-19, holder et webinar i regi af Hjernerystelsesforeningen Fyn. (09.03.2021)
Hjertelig velkommen til vores nye medarbejder Henriette Wahlstrøm
1. marts bød vi velkommen til Henriette Wahlstrøm, som skal varetage dysfasi- og stammeområdet. Vi er overbeviste om, at Henriette er den helt rigtige til at varetage denne børneopgave. (09.03.2021)
Verdenshøredagen blev fejret på tv og videomøde. CKV var med!
Pga. Corona-pandemien fik Verdenshøredagen opmærksomhed i tv og på videomøde. Høreforeningen fik lanceret en ny video med CKV Høres medarbejder som stjerne! (09.03.2021)
CKV vil beskrive ydelserne til hjernerystelsesområdet Lovende Praksis
Det er af stor betydning for borgerne, at de tilbud der er rettet mod dem er velbeskrevne, virker og at der er effekt af tilbuddet. CKV går nu ind i en fase, hvor vi søger at måle effekt og få lavet en praksis, hvor der er mulighed for at evaluere og udbygge på tilbuddet. (09.03.2021)
Fællesnordisk Tinnitus- og Hyperakusis Konference
To audiologopæder fra CKV Høre har i samarbejde med en audiologopæd fra Region Hovedstaden iværksat den første Fællesnordiske Tinnitus- og Hyperakusis Konference (09.03.2021)
Tak for indsatsen til to, der har været med i mange år
Marianne Kaltoft, synskonsulent for voksne, og Per Mortensen, synskonsulent for skolebørn, har valgt at gå på pension (09.03.2021)
CKV Høre - Videomøder: en udfordring med nedsat hørelse
At holde videomøder, eller være på Facetime og lignende videosystemer, kan være en stor udfordring for mennesker med nedsat hørelse. Lydkvalitet og billedkvalitet kan være svingende og det kan føre til misforståelser. Vi har i CKV Høre sammensat nogle gode råd til dig, der holder møder eller facetimer med mennesker, der har nedsat hørelse. (10.02.2021)
National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse
Dansk Center for Hjernerystelse kom januar 2021 med deres første National Klinisk Retningslinje (NKR). NKR indeholder 7 anbefalinger til behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse. (10.02.2021)
Rehabilitering af borgere med senfølger efter Covid-19
CKV tilbyder at rehabilitere borgere, som via egen læge har været henvist til udredning på sygehus, og efterfølgende er hjemsendt til egen kommune med en genoptræningsplan. (10.02.2021)
CKV Syn - Rygtet om samtalecafé i Synsrådgivningen har spredt sig
CKV Syn er involveret i tiltag, der har udløst årets lokale handicaprådspris i Nyborg. (13.01.2021)
CKV Høre - Tilmelding er nu åben til det årlige Vingstedkursus for medarbejdere inden for hørerehabiliteringen
Vingstedudvalget og CKV Høre er nu klar til at præsentere et fagligt spændende program for årets Vingstedkursus, der afholdes 1. og 2. september 2021. (13.01.2021)
CKV Tale - Kordeltagere med Parkinsons sygdom oplever forbedring af stemmen ved korsang
Parkinsonforeningens lokalkreds på Fyn har i 2020 gennemført et kor-projekt. Undersøgelser viser, at deltagerne er meget glade for at gå til kor. Mange oplever forbedring af stemmen. (13.01.2021)
Vi er her stadig, og vi er parate til at hjælpe dig
I princippet er CKVs medarbejdere sendt hjem, og vi tilbyder kun fysiske hjemmebesøg ved kritiske opgaver. CKV´s reception er bemandet i vores sædvanlige åbningstid, så der er mulighed for at hente og aflevere hjælpemidler. (13.01.2021)
Indskærpede Corona restriktioner på CKV
Regeringen har besluttet at udvide restriktionerne frem til og med d. 7. februar 2021. (30.12.2020)
Indskærpede Corona restriktioner på CKV
Regeringen har besluttet at udvide restriktionerne, der tidligere gjaldt i 69 kommuner, til alle landets 98 kommuner fra d. 16. december klokken 16.00 og frem til og med d. 3. januar 2021. (16.12.2020)
Audiologopæd til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense (CKV Odense) søger snarest en audiologopæd med kompetencer inden for verbal dyspraksi til en 37 timers stilling. (10.12.2020)
Online undervisning
Online undervisning af og samtaler med borgere og samarbejdspartnere (08.12.2020)
CKV i Hjernekassen på P1 den 4. januar klokken 9
Peter Lund Madsen har inviteret Louise Weifenbach Hansen, ansat på CKV, i studiet for at snakke om sprogforstyrrelser. Udsendelsen sendes direkte, og så vidt vides, deltager også en repræsentant fra Audiologopædisk Forening. (08.12.2020)
Teknologier der kan lette hverdagen med demens
Et foredrag om hjælpemidler og produkter, som kan lette hverdagen for mennesker med en let til moderat demens sygdom. (08.12.2020)
Covid-19 senfølger behandles hos CKV
CKV tilbyder hjælp til kommunernes senfølge-funktioner (08.12.2020)
CKVs matrikel på Heden 11 lukker ned fra onsdag d. 9. december til og med 3. januar 2021
I henhold til de seneste Corona restriktioner sender CKV alle sine medarbejdere hjem. Medarbejdere, der ikke er bosat i Odense, servicerer fortsat de borgere, der bor i de øvrige fynske kommuner. (08.12.2020)
CKV holder lukket mellem jul og nytår
CKV holder julelukket på alle sædvanlige lukkedage samt d. 28, 29 og 30. i 2020. (08.12.2020)
CKV IKT - Videokommunikation
Ville du ønske, at du kunne ringe med video til din mor, far eller anden slægtning, der ikke selv aktivt kan besvare et videoopkald? Så har vi løsningen lige her. (08.12.2020)
Danmarks Radios tekst tv flytter
D. 30/11 2020 flyttede DRs Tekst-TV til side 888 (04.12.2020)
En pioner går på pension
Hanne Bech har fratrådt sin stilling pr. 1. december 2020. Hanne har været foregangsmand på mange områder, og har sat sit præg på udviklingen af hjælpemiddelområdet. (04.12.2020)
Corona foranstaltningerne skærpes på CKV
I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger indføres påbud om mundbind eller visir på CKV fra torsdag d. 29 oktober 2020. (30.10.2020)
CKV aflyser alle kurser for resten af 2020
Antallet af COVID-19 smittede i Danmark er fortsat højt (13.10.2020)
Der er fortsat mange corona smittede på Fyn
Der er mange smittede, og CKV tager sine forholdsregler. (09.10.2020)
CKV IKT - Projekt Bevarelse af relationer - Videokommunikation
Så er første testperiode skudt i gang, hvor 8 pårørende har indvilliget i at afprøve den nyudviklede App Vitacomm. Næste step er kalenderfunktionen (05.10.2020)
CKV IKT - Der er stadig ledige pladser!- Kursus i brug af Apps til kommunikation GoTalkNow og Predictable- for let øvede.
Vidste du, at nogle mennesker med kommunikationsvanskeligheder kan kommunikere selvstændigt via tekst og andre via symboler? Tilmeld dig dette kursus i november for at få mere at vide. (05.10.2020)
CKV Høre - Mundbind og tabte høreapparater
Hvis du har høreapparater, og er i en situation, hvor du skal anvende mundbind, bør du være ekstra opmærksom, når du tager mundbindet af. (05.10.2020)
CKV IKT - Workshop i kommunikations teknologiske (IKT) hjælpemidler til voksne
Ønsker du at vide mere om talemaskiner, kommunikationsapps på tablets og andre gængse kommunikationshjælpemidler? Tilmeld dig dette kursus for at få mere at vide. (05.10.2020)
CKV Høre - Søvnvejlederuddannelse
Medarbejder i Høreafdelingen er nu uddannet søvnvejleder – til gavn for alle borgere tilknyttet CKV (05.10.2020)
CKV Tale - Frivilliggruppe for borgere med sproglige vanskeligheder håber på snarlig opstart
Der var lagt an til en dejlig genåbning torsdag den 1. oktober, som desværre må udsættes pga. de nuværende Corona restriktioner. (29.09.2020)
CKV Syn - Samtalecafeen for blinde og svagtseende er aflyst
Samtalecafeen d. 9. oktober kan ikke afholdes grundet det stigende antal corona smittede landet over. (28.09.2020)
CKV Høre - Nye nationale kvalitetskrav og faglige anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne
En medarbejder fra CKV Høre var udpeget af Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder til at sidde med i Sundhedsstyrelsens kommission i arbejdet med at udvikle de nye kvalitetskrav. (08.09.2020)
Så er den gal igen...
Der er mange smittede med Covid-19 i Odense, og CKV tager sine forholdsregler. (08.09.2020)
CKV Tale - Nyt fra stammeteamet
Småbørnsstammekurser går web-vejen! Goddag og farvel til fagpersonale i stammeteamet. (08.09.2020)
CKV Syn - Sådan arbejder vi med børn og unge
Læs fire synskonsulenters beskrivelse af, hvordan de vejleder og hjælper forældre, fagpersoner, børn og unge med synsvanskeligheder og evt. særlige behov (07.09.2020)
CKV Høre - Vi er her!
Høreafdelingens træffesteder er stadig åbne. (07.09.2020)
CKV IKT - Fokus på ordblindhed
Er du ordblind, eller har du af andre årsager svært ved at læse, stave eller forstå tekster? Så kan du på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi få hjælp til at finde frem til netop de IT eller LST hjælpemidler, du har brug for. (11.08.2020)
CKV IKT - Kursus i brug af apps til kommunikation GoTalkNow og Predictable - for let øvede
Vidste du, at nogle mennesker med kommunikationsvanskeligheder kan kommunikere selvstændigt via tekst, og andre via symboler? Tilmeld dig dette kursus i november for at få mere at vide. (11.08.2020)
CKV Høre - Det kan være svært at høre, hvad der siges bag mundbindet
Gode råd til at optimere kommunikationen med mundbind. Både for dem, der har nedsat hørelse – og alle os andre. (11.08.2020)
Åbning i forhold til COVID-19 på CKV
Vi har fået lov til at åbne vores hoveddør igen, så 4 borgere ad gangen nu kan vente indenfor i forhallen. (11.08.2020)
CKV Syn - Videosamtale som redskab i IT undervisningen
De sidste par måneder har det været umuligt at komme ud til vores borgere på grund af corona. Hvordan kan vi forsat tilbyde god undervisning, når vi ikke kan komme ud i hjemmene? (09.06.2020)
Brug din telefon eller tablet med hovedet
Vi følger med i udviklingen af nye muligheder for styring af både Android og iOS (09.06.2020)
CKV Syn - Samtalecafé for svagsynede og blinde
Samtalecafeen starter op igen efter sommerferien (09.06.2020)
CKV Høre - Er du også generet af din tinnitus her i corona-tiden?
Hvad enten du oplever tinnitus for første gang eller de nuværende omstændigheder i samfundet påvirker din tinnitus ekstra meget, er der noget du kan gøre! (09.06.2020)
Videokontakt i corona-tiden skaber ny læring
Erfaringsudveksling på CKV Odenses store, digitale videomøde skabte fælles læring og stor entusiasme. Både borgerne og de fagprofessionelle fik overraskende positive erfaringer og skabte ny værdi i videokontakter sammen hver for sig. (09.06.2020)
Bliv ved med at bruge din iPad
Selvom du af den ene eller anden grund har svært ved at bruge en iPad, så er der rigtig mange muligheder for at komme i gang (09.06.2020)
Sommer og sol
Nu er vi godt i gang….. (09.06.2020)
CKV IKT - Kursus i brug af apps (GoTalkNow og Predictable) til kommunikation
Nogle mennesker med kommunikationsvanskeligheder kan kommunikere selvstændigt via tekst og andre via symboler (06.05.2020)
CKV åbner igen mandag d. 18 maj
Vi kan igen modtage borgere i CKV huset på Heden 11 (13.05.2020)
CKV Tale - Virtuel taleundervisning i grupper
Under og efter lockdown tilbyder CKV’s taleafdeling undervisning via videoforbindelse – nu også i grupper. (05.05.2020)
CKV Høre - Ung med høretab
Har du høretab og skal begynde på en ny uddannelse efter sommerferien? Er du opmærksom på, at du kan få hørekonsulent tilknyttet? (04.05.2020)
CKV har vundet VISO udbud
CKV blev udvalgt som leverandør på 4 områder på børn, unge og specialundervisningsområdet til VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) fra august 2020 til og med juli 2025 (01.05.2020)
CKV Høre har været til sundhedscafe
Hørerådgivningen var inviteret ud til sundhedscaféen i Søndersø den 28. februar til et godt og hyggeligt arrangement. (16.04.2020)
CKV Tale - Autist med kombinationsproblematikker får bedre sprogfunktion
Taleundervisning som tilkøbsydelse til ung mand skaber bedre taleforståelse (16.04.2020)
CKV Høre - Nordisk Audiologisk Selskab udsætter
Nordisk Audiologisk Selskab NAS har udsat sin konference fra maj til november (16.04.2020)
CKV Odenses årsberetning for 2019 er klar
I årsberetningen beskrives afdelingerne, deres arbejde og de mange ydelser, de har leveret gennem 2019 (16.04.2020)
Videokommunikation som kontaktform under Corona krisen
I dag findes der mange teknologiske videoløsninger, men hvilken skal man vælge til ens pårørende, som bor alene, på plejehjem eller på en bo institution? (16.04.2020)
Projekt Bevarelse af relationer via videokommunikation
CKV har indgået samarbejde med firmaet Applikator om at udvikle en meget enkel app til videokommunikation (12.03.2020)
CKV SYN - Mestringstur på ski for unge blinde og svagtseende
8 friske unge blinde og svagsynede fynboer tilmeldte sig dette års Mestringstur til Beitostølen, Norge. (12.03.2020)
CKV giver det videre
CKV er i denne tid praktiksted for audiologopædi-studerende fra SDU (12.03.2020)
CKV Mobilitet - kender du vores testbolig?
Bliv sikker på størrelse eller indretning af fx badeværelse ved at besøge testboligen (12.03.2020)
CKV Syn - Oplæste undertekster på TV
Oplæste undertekster kan være til stor glæde for mange. Læs her om forskellige løsninger. (02.03.2020)
CKV Høre - Lad dig ikke begrænse af et høretab
Den 3. marts er det WHO’s Verdenshøredag, som har underteksten: Lad dig ikke begrænse af et høretab. Det er også vores motto på CKV Høre (25.02.2020)
CKV er leverandør til østfynsk projekt
Samtalecafé i samarbejde mellem CKV, Nyborg Kommune og Dansk Røde Kors (04.02.2020)
CKV Høre - HøreRehab.dk udvidelse ser dagens lys
Hørerehab.dk er nu udvidet med let tilgængelig information om høretekniske hjælpemidler til høreapparatbrugere. (27.01.2020)
Når du skal ud og rejse med fx høre- eller synsvanskeligheder
Husk at give lufthavnen besked, inden du rejser, hvis du har brug for særlig assistance pga. nedsat syn eller hørelse. Så kan de hjælpe fra check-in til du sidder i flyet. (27.01.2020)
CKV Høre - Nordisk Audiologisk Selskab holder jubilæumskonference i Odense
Odeon i Odense danner ramme for Nordisk Audiologisk Selskabs 60-års jubilæumskonference, der finder sted fra d. 13. til 15. maj 2020. (27.01.2020)
CKV Høre - tinnitus og lydfølsomhed - et kursus for fagpersoner i kommunalt regi
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV Høre) tilbyder et kursus, der henvender sig til sagsbehandlere, terapeuter eller pædagoger, der arbejder med borgere med tinnitus og lydfølsomhed. (27.01.2020)
CKV har afholdt konference i neurologi og neuropædagogik i Odense Koncerthus
Den 4. og 5. december afholdt CKV Høre en to-dagskonference i Neurologi og Neuropædagogik. Der var inviteret syv oplægsholdere, som med hver deres faglighed bidrog til konferencens emne (10.12.2019)
CKV IKT - Workshop i kommunikations-teknologiske hjælpemidler til voksne
På kurset vil du få mulighed for at afprøve de mest almindelige kommunikationshjælpemidler og apps, som benyttes af voksne med kommunikations vanskeligheder grundet fx ALS, senhjerneskade m.v. (10.12.2019)
CKV Høre - Tilskudssatsen til høreapparat-behandling reguleres fra 1. januar 2020
I år 2020 sker der en regulering af tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år, der ønsker at benytte en privat, godkendt høreapparatleverandør efter eget valg. (10.12.2019)
CKV indgår i et samarbejde om udviklingen af en app til ældre, med virksomheden Applikator
CKV har fået projektmidler fra OPI Fonden til et nyt projekt om udvikling af en app til ældre, der ikke kan besvare telefonopkald, og har behov for hjælp til at føre en kalender. (10.12.2019)
CKV IKT - Tegn Til Tale kursus til fagpersoner som arbejder med voksne udviklingshæmmede
Mange handicappede børn i landets specialbørnehaver lærer at kommunikere via Tegn Til Tale (TTT). Der opstår dog ofte et dilemma, når disse børn bliver voksne og flytter hjemmefra. (10.12.2019)
CKV Tale - Nyt kursus om sproglige vanskeligheder hos ældre
Samtale og social kontakt er med til at holde os i gang (10.12.2019)
CKV holder lukket mellem jul og nytår
Vi holder julelukket alle helligdage samt d. 27. og 30. december i 2019 (10.12.2019)
CKV Syn - Seeing AI app
Gratis app til oplæsning af tekst, udviklet til Apple produkterne iPhone og iPad (10.12.2019)
Åbent hus for CKVs kommunale samarbejdspartnere
Vi vil på CKV gerne styrke samarbejdet med vores kommunale samarbejdspartnere, og indbyder derfor til Åbent hus torsdag den 20. februar 2020 kl. 9.00 - 15.00 på Heden 11, 5000 Odense C. (04.12.2019)
Afdelingsleder ved CKV, Lis Fløe Pedersen, var nomineret til årets handicappris Odense 2019
D. 3. december på FN's årlige, internationale dag for mennesker med et handicap, uddelte Odense Handicapråd dette års tre handicappriser. (04.12.2019)
CKV Syn - Ny optometrist til Synsrådgivningen
Der er meget travlt i specialoptikklinikken på CKV Syn, og det er derfor med stor glæde, vi kan byde velkommen til vores nye optometrist Casper Marscher. (13.11.2019)
CKV Høre - Høreværn og lydfølsomhed - samarbejde mellem de fynske kommuner og CKV
Mange sagsbehandlere i de fynske kommuner oplever øget henvendelse fra lydfølsomme borgere, der ønsker at søge om høreværn som et hjælpemiddel. (13.11.2019)
CKV Syn - Pigedag d. 3. december kl 10.00 - 14.00
CKV inviterer piger fra 6. – 9. klassetrin fra Region Syddanmark til en ren pigedag på Synsrådgivningen. (13.11.2019)
CKV Høre har bidraget til den nye pjece fra Sundhedsstyrelsen vedr. høretab
Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny og mere oplysende pjece til mennesker, der er i tvivl om, hvorvidt de har brug for et høreapparat – og hvad de kan gøre. (21.10.2019)
CKV Høre - Kursus i ny tinnitusmodel er en succes
CKV Høre inviterede til kursus i den nye kognitive tinnitus-adfærdsmodel i juni - og det gav genlyd (11.10.2019)
Syng med Parkinson projektet er for alvor skudt i gang
Den 30. august 2019 blev projektet ”Syng med Parkinson” skudt i gang med et kick-off arrangement i Fredens Kirke, hvor der blev sunget sange, holdt oplæg om sangens effekt på hjernen samt holdt oplæg om projektet som helhed. (09.10.2019)
CKV Syn - Hvordan trives børn med nedsat syn i den digitale verden?
Børn spiller computer, ser YouTube videoer, anvender iPads og andre tablets i skolen, bruger Facebook, Twitter og meget, meget mere. Det gør børn med nedsat syn selvfølgelig også! (09.10.2019)
CKV IKT - afdelingen for kommunikationshjælpemidler til børn har bidraget til Socialstyrelsens nye forløbsbeskrivelse
I ”Forløbsbeskrivelse for børn og unge med komplekse følger af cerebral parese” har bidrag fra CKV sikret, at de kommunikative færdigheder får en central placering. (08.10.2019)
CKV Syn - Synskonsulent Lisbeth Engsted afholder et spændende oplæg i Faaborg
Mandag d. 21. oktober kan du i tidsrummet 14.00 – 16.00 møde synskonsulent Lisbeth Engsted i HUSET på Færgevej 2, 5600 Faaborg. (07.10.2019)
CKV IKT - Nærhed, sex og parforhold
Et nyt billedværktøj omhandlende samtale om ”Nærhed, sex og parforhold” er udarbejdet af Aphasia Institute i Toronto. Center for Hjerneskade har oversat billedværktøjet. (07.10.2019)
CKV Høre - Høreklinikken OUH kom på besøg
Der var fuldt hus, da medarbejderne på Høreklinikken OUH besøgte CKV, Høreafdelingen d. 5. september (02.10.2019)
CKV udbyder Konference i neurologi og neuropædagogik - sansernes betydning for kognitive funktioner
Der har været så stor interesse for Konference i neurologi og neuropædagogik - sansernes betydning for kognitive funktioner, at vi helt ekstraordinært har valgt at udskyde tilmeldingsfristen til d. 1 november 2019. (18.09.2019)
CKV Syn - Discman kan afspille lydbøger fra Nota
Champion MP3-discman ADM100 er en lille, kompakt afspiller, der som udgangspunkt kører på batteri. Den kan afspille Daisy formatet, lydbøgerne fra Nota er indlæst i. (11.09.2019)
Medieret læring i indskoling og børnehave
Få kendskab til medieret læring og Feuersteins metoder - få inspiration til hvordan man kan styrke børns tænkning og dermed deres faglige færdigheder. (10.09.2019)
Kursus i børneyoga for skoler, daginstitutioner og plejefamilier
Har du børn, som er fysisk urolige, har svært ved at koncentrere sig, svært ved være sammen med andre eller reagerer i konflikt? På kun 2 timer kan du få metoder, ideer og indsigt, der kan hjælpe barnet. (10.09.2019)
CKV IKT - Har du problemer med hukommelsen, fordi du har demens - eller kender du én der har?
Arrangementet i Assens d. 17/9, hvor du kunne møde ergoterapeuterne fra CKV, bliver desværre ikke oprettet alligevel. Til gengæld kan du møde Sissel d. 6. oktober i Rudkøbing. (10.09.2019)
CKV Syn - ny medarbejder i CKV Syns IT Team
Edis Adilovic blev i august ansat i CKV Syn for at varetage især undervisning af blinde og generel opsætning af computere for både blinde og svagtseende. (10.09.2019)
CKV Syn - Specialoptiker søges
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Synsrådgivningen søger en specialoptiker (15.08.2019)
CKV IKT - Vi udbyder, som noget nyt, Tegn Til Tale kurser til personalet på bo institutioner for udviklingshæmmede
CKV har netop afsluttet et Tegn Til Tale kursus på Engbo. ”Det har været nogle fantastiske dage… Vi gennemgik de mest ”brugte” tegn, samt fik downloadet gode apps”, siger afdelingsleder Lone Hummel fra Engbo (06.08.2019)
CKV IKT - Har du problemer med hukommelsen, fordi du har demens - eller kender du én der har?
Så kom og få en snak med ergoterapeuterne Jannie og Sissel d. 17. september kl. 9 – 12, i Arena Assens, Rådhus Allé 25, 5610 Assens. (05.08.2019)
CKV Syn - CKV synsrådgivningen deltager på NS2019
Lørdag den 14. september 2019 deltager CKV Synsrådgivningen i messe og foredragsdagen NS2019. (05.08.2019)
AFLYST CKV Syn - Jobdag for dig, der er blind eller svagtseende, og som er i job, under uddannelse eller som ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet.
Arrangementet er aflyst (02.08.2019)
CKV Høre - Nye teknologier til mobiltelefonen for høreapparatbrugere
Mobiltelefoner i dag er mere end bare telefoner – de holder os forbundet med omverden på mange måder. Hvordan gør man som høreapparatbruger? (31.07.2019)
CKV Høre - Kursus i demens og høretab for professionelle
Høretab hos demente giver en ekstra udfordring i kommunikationen og håndteringen af høreapparater. CKV Høre tilbyder derfor et kursus om demens og høretab hos CKV Odense på Heden 11 den 28. oktober 2019 fra kl. 13 - 16 (31.07.2019)
CKV Syn - Vi har fået midler til samtalecafeen
Fonden Ensomme Gamles Værn har bevilget 29.800 kr. til Synsrådgivningen, så vi kan fortsætte vores samtalecafé for blinde og svagtseende. (21.06.2019)
Alle høretræffesteder åbne sommeren igennem
CKVs træffesteder er åbne hele sommeren, men man må også gerne ringe, hvis man vil være helt sikker. (12.06.2019)
Nye høretekniske hjælpemidler i kommunerne
Da der er sket udvikling på området, kommer der nye produkter på kommunernes aftaler med leverandørerne. (12.06.2019)
CKV Syn - Samtalecafé i september
Oplever du, at det kan være svært at klare hverdagens mange gøremål med nedsat syn? (03.06.2019)
Ring til din pårørende, som ikke selv kan tage telefonen
Komp er et nyt produkt, der kan hjælpe med til at vedligeholde kontakten til pårørende. (03.06.2019)
CKVs egen Pipper Holler er af det nationale fællesskab LykkeLiga blevet udråbt til årets lykkebringer
Legeteksleder Pipper Holler var af sin kollega Randi Stidsen indstillet til prisen for hendes fantastiske ihærdighed i forhold til at hjælpe børn med særlige udfordringer (24.05.2019)
CKV Høre - Ungdomslejr 2019 - for unge med høretab
Høreforeningens ungdomslejr er for unge mellem 18-35 år med høretab, tinnitus eller menière. Lejren foregår fra den 8. august til den 11. august på Castberggård Højskole udenfor Hedensted. (21.05.2019)
CKV Høre - Ændring af sundhedsloven vedr. høreapparater vedtaget i folketinget
Ændringen af sundhedsloven har til hensigt at sikre borgerne en mere effektiv høreapparatbehandling, der også skal sikre en mere uvildig behandling af mennesker med nedsat hørelse og behov for høreapparater. (21.05.2019)
Invitation til informationsaften for hjernerystelsesramte og pårørende d. 27. maj 2019 kl. 16.30 - 19.00
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) inviterer i samarbejde med Hjernerystelsesforeningen hermed til en informationsaften for hjernerystelses- ramte og pårørende (06.05.2019)
CKV udbyder konference i neurologi og neuropædagogik - sansernes betydning for kognitive funktioner
CKV afholder en 2 dages konference i neurologi og neuropædagogik den 4. og 5. december 2019 i Odense. Konferencen byder blandt andet på oplæg fra Anette Prehn, Chalotte Glintborg og Mikkel Wallentin. (03.05.2019)
CKV Høre - Kom på kursus i demens og høretab
Kurset udbydes d. 3. juni eller 28. oktober 2019 fra kl. 13.00 - 16.00. (26.04.2019)
CKV Høre - Vingstedkursus 2019 er nu åben for tilmelding
Vingstedkurset for medarbejdere i hørerehabiliteringen på voksenområdet er åben for tilmelding. Mulighed for early bird rabat frem til 26.5. (11.04.2019)
CKV Høre - Kursus for fagpersoner, der arbejder med mennesker med tinnitus
Tilmeldingerne strømmer ind, så hvis du skal nå at have en plads på dette kursus, så er det NU, du skal tilmelde dig! (09.04.2019)
CKV IKT - Demensven - hvad betyder det, og hvorfor er det vigtigt?
CKV deltager på Sundhedscafé i Seniorhuset Mødestedet, Industrivej 2, Søndersø. (09.04.2019)
CKV Syn - Rapporter vedrørende elektroniske svagsynsbriller
Rapporter vedrørende eSight3 og Jordy 2 elektroniske svagsynsbriller er nu tilgængelige (29.03.2019)
CKV Syn - Temadag for døvblinde arrangeret af Foreningen Danske Døvblinde i Odense
Undervisningen i at spise og klare måltidssituationerne på bedst mulig måde for 45 døvblinde og deres kontaktpersoner foregik den 27. marts 2019 i FDDB´s ERFA gruppe. (29.03.2019)
CKV Syn - Samtalecafé
CKV Syn afholder igen samtalecafe for blinde og svagtseende i april og maj (11.03.2019)
CKV Høre - Kursus for fagpersoner, der arbejder med mennesker med tinnitus
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, CKV Høre, udbyder et spændende kursus i Den Nye Tinnitusmodel onsdag d. 12. juni 2019 på CFH, Fredericia (11.03.2019)
CKV Syn - Vil du følge med i det sidste skrig inden for hjælpemidler til blinde og svagtseende?
Når man taler om IT til blinde og svagtseende, så er CSUN konferencen i USA slet ikke til at komme uden om. CKV Syn sender i år to deltagere afsted, og hver dag sender de en lille film retur. (08.03.2019)
Christina Pawsø beskriver sit commotio forløb på CKV Odense
Mindreværd – intet værd – selvværd (05.03.2019)
Situationsbestemt motivation
Et kandidatspeciale om motivation og deltagelse hos børn med alvorlig synsnedsættelse i alderen 3 – 6 år (25.02.2019)
CKV Mobilitet - Hjælpemiddeldag d. 28. marts 2019 på CKV Odense
Mobilitetsafdelingen og Mobilitets Brugerråd inviterer til en hjælpemiddeldag torsdag d. 28. marts 2019, hvor der vil være et bredt udvalg af både hverdagshjælpemidler og nye teknologiske hjælpemidler. Alle er velkomne. (22.02.2019)
CKV Syn - Foredrag om synsproblemer efter en hjerneskade
Lektor på Optikerhøjskolen og ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Ivan Nisted, afholder d. 19. marts kl. 19. sit spændende foredrag på CKV. (13.02.2019)
CKV Høre tilbyder kursus i demens og høretab
Arbejder du med demente i dagligdagen, så vil en del af dem også have høretab, der påvirker kommunikationen. På kurset får du viden om, hvordan man håndterer dette bedst muligt. (10.02.2019)
Demenskoordinator
Sissel Madsen er blevet uddannet demenskoordinator og har som afslutning på sin uddannelse skrevet en spændende opgave om kommunikation fra, til og med borgere med Alzheimers sygdom. (08.02.2019)
En støtte til samtalen når ordene svigter
Logopæder fra CKV har undervist medarbejdere ved Sygehus Lillebælt i SCA-metoden. Det har kommunikationskonsulent Søren Hygum Hansen skrevet en spændende artikel om. (07.02.2019)
Kursus i børneyoga for skoler og SFO´er
Mangler I ro i klassen? Er børns manglende opmærksomhed et tema? Få gode ideer til læringsmiljøer og metoder, som skærper opmærksomheden, giver ro og fremmer fokus. (06.02.2019)
Kursus i Børneyoga 2 - for fagfolk, som arbejder med børn
Vi arbejder videre med programmer og undervisning fra Børneyoga 1. Du får inspiration og redskaber til at starte op, eller øvelse i at planlægge eller videreudvikle på dine forløb. (08.01.2019)
CKV Høre - Nye takster for tilskud til privatkøbte høreapparater
Sundhedsministeriet har 21.12.2018 udsendt cirkulære med takster for 2019. (26.12.2018)
Kursus i Børneyoga 1 - for fagfolk, som arbejder med børn
Har I børn som er fysisk urolige, har svært ved at koncentrere sig, være sammen med andre eller reagerer i konflikt? På kun 2 timer kan du få metoder, ideer og indsigt til at håndtere dette. (18.12.2018)
CKV Odense ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår
CKV holder lukket fra fredag d. 21 december og frem til d. 2 januar. (18.12.2018)
CKV IKT - Kursus i brug af kommunikationsappen GoTalk Now
Ved hjælp af appen GoTalk Now kan der udarbejdes individuelle kommunikationsopsætninger, kommunikationspas, trænings- og undervisningsmateriale (12.12.2018)
CKV IKT - Når samtalen bliver svær - SCA metoden kan støtte kommunikationen
Mange neurologiske sygdomme, som senhjerneskade, parkinsonisme, sklerose og demens kan påvirke en persons kommunikationsmuligheder (12.12.2018)
CKV Tale - Tidlig julegave: 850.000 kr. til et nyt projekt for personer med parkinson
Bevillingen skal bruges til at etablere et kor for personer med parkinson og deres pårørende; SYNG MED PARKINSON – et tale-/sangkor (12.12.2018)
CKV Odense - åbningstider julen 2018
CKV holder lukket mellem jul og nytår (10.12.2018)
CKV Syn - Samtalecafé 2019 - sæt allerede nu kryds i kalenderen
Oplever du, at det kan være svært at klare hverdagens mange gøremål med nedsat syn? (06.12.2018)
CKV Syn - Temaaftenen var en succes
D. 25. oktober afholdt CKV Syn en temaaften i samarbejde med foreningerne Øjenforeningen, Dansk Blindesamfund og Nedsatsyn.dk. (29.10.2018)
CKV Høre - HøreRehab.dk udvides med høretekniske hjælpemidler
CKV Høre har fået midler til en udvidelse af HøreRehab.dk fra Kurt Sørensens Fond. (01.10.2018)
CKV Mobilitet - Arkitekter i CKV´s testbolig
Opstilling af badeværelse og sengestue i 1:1 sikrer den rette størrelse (28.09.2018)
CKV Høre - Mindfulness kan være effektivt mod tinnitus
Et engelsk studie har vist, at Mindfulness-terapi kan være en effektiv metode til at lindre gener ved tinnitus. (19.09.2018)
CKV Tale - Borgere med erhvervet hjerneskade og sproglige vanskeligheder modtager kvalitetsydelser, der er helt i front
Taleafdelingen i CKV sætter borgeren først, og er i front med målrettede ydelser, der gør en forskel. (14.09.2018)
CKV Tale - Holdundervisning for borgere med stemmevanskeligheder er en succes
Et nyt tiltag i Taleafdelingen, hvor borgere med stemmevanskeligheder også undervises på hold giver gode resultater. Deltagerne lærer af hinanden. (12.09.2018)
CKV Høre - Webtekst for hørehæmmede og døve, der ikke kan høre i telefonen
TDC Webtekst er en tjeneste på internettet for mennesker, der pga. høre- eller taleproblemer ikke kan føre almindelige telefonsamtaler (11.09.2018)
CKV Odense - Status på projektet Tilbage til livet efter hjernerystelse
Læs om, hvordan det går med projektet Tilbage til livet efter hjernerystelse. Projektets 8 deltagere er nu fundet og klar til at begynde det tværfaglige rehabiliteringsforløb den 13. september 2018. (03.09.2018)
CKV Syn - Temaaften om synsnedsættelse d. 25 oktober
Synsrådgivningen inviterer i samarbejde med Øjenforeningen, Dansk Blindesamfund og Nedsatsyn.dk til temaaften torsdag d. 25. oktober kl. 19 - 22:00 (28.08.2018)
CKV Høre - Ventetiden på høreapparatbehandling er gået ned
Positivt nyt til de der venter på høreapparatbehandling ved en offentlig klinik. Region Syddanmarks offentlige høreklinikker har reduceret ventetiden markant. (26.08.2018)
CKV Høre - Sydfynske borgere får kortere til hørekontroller
Høreklinikken på OUH åbner d. 28.8. en høreklinik på Svendborg Sygehus, og dermed får de sydfynske borgere kortere til nogle af høreklinikkens behandlinger. (21.08.2018)
CKV Høre tilbyder kursus i demens og høretab
Arbejder du med demente i dagligdagen, så vil en del af dem også have høretab, der påvirker kommunikationen. På kurset får du viden om, hvordan man håndterer dette bedst muligt. Ledige pladser - tilmeldingsfrist d. 3. juni. (27.07.2018)
CKV Odense - 25 års jubilæum - Lena Nilsson
Overassistent Lena Nilsson har d. 16. august været ansat i 25 år. (26.07.2018)
CKV Odense - Vi siger tillykke til Tanja Rise
Tanja Rise i sekretariatet afslutter med udgangen af august sin kontoruddannelse i offentlig administration ved CKV Odense. (24.07.2018)
CKV Syn - Messe og foredragsdag med fokus på nedsat syn
Lørdag d. 15/9 kl. 10 - 15:30 afholder den landsdækkende forening Nedsatsyn.dk messe og foredragsdag, hvor du bl.a. kan møde synskonsulent Per Mortensen fra CKV. (19.07.2018)
CKV Odense - Vidste du, at CKV har sin egen YouTube kanal?
På CKV's YouTube kanal kan du finde spændende, opløftende og oplysende videoer om mange forskellige emner. (18.07.2018)
CKV IKT- ITremor - Mouse
ITremor mouse er målrettet mennesker, som har svært ved at styre deres almindelige mus, fordi de ryster på hænderne som følge af Parkinsson´s syge eller andre lidelser. (11.07.2018)
CKV Odense - Kursus i SCA-samtalestøtte til voksne med afasi
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) Odense inviterer alle interesserede fagpersoner på et modulinddelt kursus, der løber over tre dage (13.06.2018)
CKV Odense - Er en hjernerystelse en mild hjerneskade?
CKV var vært for en konferencedag på Odeon , hvor alle 120 deltagere havde mulighed for at blive klogere på senfølger efter en hjernerystelse (13.06.2018)
CKV Syn - Samtalecafé - Sæt kryds i kalenderen den 6. september
Oplever du, at det kan være svært at klare hverdagens mange gøremål med nedsat syn, og ønsker du at dele dine erfaringer med andre i samme situation? (13.06.2018)
CKV Odense - Nyt fra Legeteket
Så har vi fået en række fantastiske, nye materialer i Legeteket. (13.06.2018)
CKV Odense - Persondata
Læs om, hvordan vi ved CKV Odense behandler persondata i forbindelse med Nyhedsmails og mere generelt (09.06.2018)
CKV Odense - For hver 10. får en hjernerystelse vidtrækkende konsekvenser
Der er hjælp at hente i Odense på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. (06.06.2018)
CKV Syn - Alle i bevægelse
Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede har afholdt en aktiv familieweekend for børn med nedsat synsfunktion og deres familier. (16.05.2018)
CKV Høre tilbyder kursus i demens og høretab
Arbejder du med demente i dagligdagen, så vil en del af dem også have høretab, der påvirker kommunikationen. På kurset får du viden om, hvordan man håndterer dette bedst muligt. Ledige pladser - tilmeldingsfrist d. 3. juni. (10.05.2018)
CKV IKT - Stjernestunder åbner døren til erindringen
Virtual reality kan være med til at åbne døren for gode minder for borgere med demens. En netop offentliggjort rapport fremviser resultaterne fra et projekt mellem offentlige og private aktører. (10.04.2018)
CKV Syn - Samtalecafé for svagsynede og blinde
Oplever du, at det kan være svært at klare hverdagens mange gøremål med nedsat syn, og ønsker du at dele dine erfaringer med andre i samme situation? Så kom til: Samtalecafé på CKV-Syn mandag den 7. maj klokken 10 - 12 eller torsdag den 7. juni klokken 10 - 12 (11.04.2018)
CKV Syn - Aktivitet og Daglig Levevis som Svagsynet
Kurset er målrettet personer med væsentligt nedsat syn. Formål: At opretholde et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. (11.04.2018)
CKV Høre - Hørekonsulenten i Faaborg flytter pr. 1. juni
Hørekonsulenten fra CKV Høre flytter far Damtoften i Faaborg. Pr. 1. juni tilbydes træffetid i både Faaborg og Ringe, hver 2. mandag. (10.04.2018)
CKV Odense - lukket fredag d. 13 april
Hele CKV Odense holder lukket fredag d. 13 april (09.04.2018)
CKV Høre tilbyder kursus i demens og høretab
Arbejder du med demente i dagligdagen, så vil en del af dem også have høretab, der påvirker kommunikationen. På kurset får du viden om, hvordan man håndterer dette bedst muligt. (04.04.2018)
CKV Høre - Vingstedkursus 2018 åben for tilmelding
Årets kursusklassiker for medarbejdere i hørerehabiliteringen d. 4. - 5.9.er nu åben for tilmelding. Early bird ved tilmelding før 27.5. (27.03.2018)
CKV Høre - Region Syddanmark vil nedbringe ventetiden på høreapparatbehandling
Sundhedsudvalget i region Syddanmark har vedtaget en række forslag, der skal nedbringe ventetiden på høreapparatbehandling markant. (25.03.2018)
CKV Odense - CKV har vundet VISO udbud
VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. (20.03.2018)
CKV Mobilitet - Dowing, den mekaniske armstøtte
Det er nu muligt at afprøve Dowing, den mekaniske armstøtte, på CKV (06.03.2018)
CKV Mobilitet - Obi spiserobot
Det er nu muligt at afprøve Obi spiserobot på CKV (06.03.2018)
CKV Odense - Kick-off dag den 5 april af det Mobile Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demens
Formålet med Kick off arrangementet er igennem inddragelse af borgere, brugere, frivillige, pårørende, politikere og personale på demensområdet at skabe det bedst mulige afsæt for det Mobile Rådgivnings- og Aktivitetscenter. (05.03.2018)
CKV Høre - World Hearing Day aktiviteter på Christiansborg
Arbejdsgruppen for fremtidens hørerehabilitering satte fokus på høresagen ved arrangement på Christiansborg d. 2.3., hvor politikere bl.a. udfordres på høreevnen i deres arbejdsdag (12.02.2018)
CKV Høre tilbyder kursus i høreapparater og høretaktik
Er du medarbejder i den kommunale plejesektor og skal hjælpe borgere med betjening, vedligeholdelse og fejlfinding på høreapparater. Måske oplever du, at både håndteringen af høreapparaterne og samtale med mennesker med hørenedsættelse kan være svært? Så har vi kurset til dig. (03.03.2018)
CKV Odense - Årsberetning 2017
2017 har ved CKV Odense været præget af mange nye tiltag og udviklingsaktiviteter, som beskrives i vores Årsberetning 2017. (02.03.2018)
CKV Odense - Konferencedag om følger efter hjernerystelse - post commotionelt syndrom
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi ønsker at sætte fokus på borgere, der har svære følger efter en hjernerystelse – post commotionelt syndrom. (14.02.2018)
CKV Syn - iDun iPad materiale til iOS 11
Ved CKV Syn har vi siden 2012 arbejdet med at udvikle undervisningsmaterialer til svagtseendes brug af iPad - dette materiale er i 2018 blevet opdateret til iOS 11 (06.02.2018)
CKV Mobilitet - Som de eneste i Danmark kan CKV tilbyde demonstration af Lift Ware bestik.
Det er nu muligt at afprøve Lift Ware Level Starter og Steady Starter Kit ved vores Åbent hus hver d. 1. torsdag i måneden fra kl. 12.30 - 15.00. (02.02.2018)
CKV Høre - Nye pjecer
CKV Høre har opdateret pjecen Hørevanskeligheder og udarbejdet en ny pjece om høretekniske hjælpemidler. (01.02.2018)
CKV Odense - 25 års jubilæum som specialpædagog i Fyns Amt og Region Syddanmark
Pipper Holler har arbejdet 25 år med børn med særlige behov og børn i udsatte positioner - de seneste 15 år i Legeteket på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, hvor hun er en agtet og kompetent sparringspartner for mange fagpersoner såvel som for forældre og børn. (30.01.2018)
CKV Syn - CVI - Cerebral Visual Impairment - hjernebetinget synsnedsættelse
Om synskarakteristika ved CVI og handleforslag (12.01.2018)
CKV IKT - Projekt: Effektmåling ved anvendelse af IPPA-metoden
Effektmålingsmetoden IPPA (Individually Prioritised Problem Analysis) anvendt i specialrådgivning til mennesker med skriftsproglige vanskeligheder (03.01.2018)
CKV Høre - Politisk fokus på Høreområdet
Både regionalt og landspolitisk har der i december været fokus på Høreområdet (19.12.2017)
CKV Høre - Ændrede satser for tilskud til privatkøbte høreapparater
pr. 1. januar ændres tilskudssatserne. (10.12.2017)
CKV Odense- CKV er med i samarbejdet med 4 kommuner om nyt rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og pårørende
Langeland, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Assens Kommune er gået sammen om at etablere et mobilt rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. (08.12.2017)
CKV Odense - Kursus i SCA-samtalestøtte til voksne med afasi
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) Odense inviterer alle interesserede fagpersoner på kursus den 17.01.2018 fra 9.30 – 16.00. Formålet med kurset er at lære deltagerne, at anvende den internationalt anerkendte SCA-metode (samtalestøtte til voksne med afasi) (08.12.2017)
CKV Odense - CKV på YouTube og Facebook
Se vores spændende videoer på vores YouTube kanal, eller følg med i alt det nye på Facebooksiden. (08.12.2017)
CKV Mobilitet - Kursus i ergoterapeutiske teorier, metoder og redskaber
Vi gentager succesen med det 4-dages kursus "Kursus i ergoterapeutiske teorier, metoder og redskaber" i foråret 2018. Læs hele programmet på hjemmesiden. (08.12.2017)
CKV Odense - Socialområdets Rehabiliteringspris 2017
Socialområdet har kåret de bedste historier fra de sociale tilbud i Region Syddanmark. (06.12.2017)
CKV Syn - Jobdag for blinde og svagtseende på Synsrådgivningen
Lørdag d. 11 november 2017 afholdt Synsrådgivningen jobdag for blinde og svagtseende der er, eller skal, i arbejde. (21.11.2017)
CKV Høre - Nye telefontider i 2018
CKV Høre ændrer hørepædagogens telefontider fra januar 2018. Vi både udvider og indskrænker. (06.11.2017)
CKV Høre - Effekten af praksis med udsendelse af spørgeskemaer til høreapparatbrugere.
CKV Høres praksis med at udsende spørgeskemaer til høreapparatbrugere er i en undersøgelse sat under lup. Er der effekt og værdi i en opsøgende praksis? (05.11.2017)
CKV Høre - Demens og høretab - oplæg ved demenskoordinatorernes Årskursus
CKV Høre afviklede en workshop om Demens og høretab ved demenskoordinatorernes landsmøde i september. (04.11.2017)
CKV Høre - Information til borgere i Svendborg
Borgere i Svendborg Kommune med høreproblemer skal fra 1. januar kontakte Svendborg Kommune i stedet for CKV Høre. (03.11.2017)
CKV Odense - Informationsmøde om SCA-metoden
Invitation til fagpersoner (26.10.2017)
CKV Tale - Introkursus i Intensive Interaction
Introduktion til metode til kommunikation med borgere med autisme, demens, cerebral parese eller andre med kommunikative vanskeligheder. For både forældre og fagfolk. (24.10.2017)
CKV Høre - Høreværn til mennesker med hyperakusis og hjernetraume.
Vi har fået lov til at offentliggøre kandidatspecialet "Høreværn, hyperakusis og hjernetraumer", der belyser en spændende problemstilling i forhold til anvendelsen af høreværn i rehabiliteringen. (23.10.2017)
CKV Høre - Spændende valgmøde d.15. november
Høreforeningens lokalafdelinger i Region Syddanmark arrangerer valgmøde d. 15.11. i Holsted (17.10.2017)
CKV Syn - Jobdag for blinde og svagtseende
Lørdag den 11. november kl. 10.00 – 15.30, Synsrådgivningen, Heden 11, 2 sal, 5000 Odense C (06.10.2017)
CKV Høre - 2 spændende kandidatspecialer fra vores hverdag.
Vi præsenterer 2 kandidatspecialer, der dels omhandler effekt af begynderundervisning givet ved medarbejdere fra CKV Høre på Høreklinikken, dels opfølgning på skuffeapparater. (26.09.2017)
CKV Syn - Så tramper vi i pedalerne
Unge blinde/svagsynede på Fyn har igen været på en netværksskabende aktivitet, arrangeret af CKV Synsrådgivningen (26.09.2017)
CKV Høre - Høreforeningen afholder Ménieretræf i Odense
Høreforeningen afholder Ménièretræf d. 18. november. Arrangementet er åben for alle.. (24.09.2017)
CKV Mobilitet - nye videoer på vores Youtube kanal
De spændende, nye videoer handler om kommunikationsredskabet bogstavtavlen og om drengen Thors brug af talemaskinen Minspeak. (21.09.2017)
CKV Høre - HøreRehab.dk - for dig med nedsat hørelse.
En ny hjemmeside – HøreRehab.dk - gør det lettere at være høreapparatbruger og/eller have en hørenedsættelse i Region Syddanmark! Også et redskab for fagpersoner, der er i kontakt med mennesker med nedsat hørelse. (12.09.2017)
CKV Syn - Nyt fra biblioteket Nota
Biblioteket for mennesker med syns- og læsehandicap melder ud, at alle brugere der modtager lydbøger automatisk hver måned, skal gentilmeldes ordningen inden d. 29. sep. (05.09.2017)
CKV - Parasportens dag 23 september 2017 i Aalborg, Vejle og på Frederiksberg
Børn med funktionsnedsættelser har også brug for at bevæge sig og indgå i leg og sociale sammenhænge. Den 23. september har du muligheden for at afprøve en idrætsgren. (17.08.2017)
CKV Høre - Nyt kursus: Demens og høretab
CKV Høre tilbyder til kommunale fagersoner et kursus med fokus på konsekvenser og indsats i forhold til den kombinerede funktionsnedsættelse "Demens og høretab". (02.08.2017)
CKV Høre - Ny pjece om Sudden deafness
CKV Høre har udarbejdet en ny pjece om tilbuddet til mennesker, der oplever pludselig opstået ensidigt høretab. (01.08.2017)
CKV Syn - Projekt udvikling af IT undervisningsmetode og materialer til svagtseende er afsluttet
Synsrådgivningen modtog i september 2016 527.000 kr. fra TrygFonden til udvikling af en ny undervisningsmetode og materialer til IT for svagtseende. (31.07.2017)
CKV Mobilitet - Testbolig og rådgivning i boligsager
Bliv sikker på størrelse eller indretning af badeværelse – stil op i testboligen (20.07.2017)
CKV Syn - Kursus ved Synsrådgivningen
Kursus for borgere, der har mistet væsentlig synsevne (19.07.2017)
CKV Høre - Vi er med på DemensKoordinatorernes Årskursus
DKDK afvikler deres 3 dages årskursus i september, og CKV Høre deltager med en workshop om demens og hørenedsættelse. (14.07.2017)
Åbent hus i Mobilitet og IKT holder ferielukket
Åbent hus holder ferielukket torsdag d. 3. august. Vi åbner igen den første torsdag i september. (04.07.2017)
CKV Syn - Temadag om meningsfulde aktiviteter for blinde og svagtseende
Temadag om meningsfulde aktiviteter for blinde og svagtseende, lørdag den 23. september. Synsrådgivningen, Heden 11, 2 sal, 5000 Odense, kl. 09.45 – 15.00 (22.06.2017)
NOTA Bibliotek app
Så er der kommet en helt ny app til biblioteket for mennesker med syns- og læsehandicap (21.06.2017)
CKV Odense - Nye videoer på vores Youtubekanal
IKT-teamet har været i gang med at producere nye videoer til vores Youtubekanal (08.06.2017)
CKV Høre - Høreområdet i fokus.
Fokus på og debat om Høreområdet på Altinget.dk og i Folketingets Socialudvalg. (03.06.2017)
CKV IKT - Kursus i brug af GoTalk Now
Der er ledige pladser på kursus i GoTalk Now (begyndere) d. 14.6. - sidste frist for tilmelding er d. 12.6. (03.06.2017)
CKV Odense - Nye videoer på vores Youtubekanal
Synsrådgivningen har været i gang med at producere nye videoer til vores Youtubekanal (11.05.2017)
Kursus i anvendelse og analyse af CELF4
Kurset henvender sig til både den nye og den erfarne bruger af testmaterialet. (09.05.2017)
Veloverstået kursus i ergoterapeutiske teorier, metoder og redskaber
24 kursister havde 4 fagligt spændende dage, hvor de fik viden og inspiration til at arbejde med metoder og redskaber i praksis. (09.05.2017)
Aniridi Danmark holder årsmøde på CKV den 29. april 2017
Har du aniridi (mangel af iris eller dele af iris) er du velkommen til at deltage i denne interessante dag (11.04.2017)
CKV Odense - Effektivitetsgearet - kursus.
Få mere ud af din arbejdsdag og lær at sige fra er undertitlen på dette kursus målrettet medarbejdere med mange administrative opgaver, der i hverdagen oplever høje krav til effektivitet og egen arbejdsplanlægning. (10.04.2017)
CKV Høre - Sundhedsministeren vil gå i dialog med regionerne om ventelisterne
Sundhedsministeriet har offentliggjort evalueringen af L59 (Bekendtgørelsen om høreappratbehandling, og på baggrund af den vil Sundhedsministeren sætte fokus på ventelister og oplysning til borgerne om mulighederne for høreapparatbehandling. (31.03.2017)
CKV Odense - 12 gode historier om rehabilitering af borgere.
Læs eller download CKV Odenses eksempler på gode rehabiliteringsforløb udarbejdet som konkret dokumentation for rehabiliterende indsatser ved CKV Odense. (30.03.2017)
CKV Odense - Årsberetning 2016
Læs om udviklingen i ydelser og innovative tiltag i 2016 fremstillet i ord og tal. (30.03.2017)
CKV Høre - Tinnitusdag 6. maj 2017 i Odense
Høreforeningen afholder d. 6. maj en tinnitusdag i Odense (27.03.2017)
CKV Høre - Vingstedkursus 2017 for medarbejdere i hørerehabiliteringen.
Vingstedkursus 2017 d. 30. - 31. august er nu åben for tilmelding. (27.03.2017)
CKV Odense - Fokus på ældrevenlige telefoner
Åbent hus på CKV sætter igen fokus på ældrevenlige telefoner (20.03.2017)
CKV Syn - Facebookgruppen iDun
IT afdelingen ved CKV, Syn har med støtte fra Trygfonden skabt det nye undervisningskoncept iDun, som nu har fået sin egen Facebookgruppe (07.03.2017)
CKV Syn - Nye regler for synshandicappede ved stemmeafgivelser til folketings og kommunevalg.
Nu bliver det muligt for blinde og svagsynede at vælge, hvem de vil have med ind i stemmeboksen (07.03.2017)
CKV Syn - Ny lov om billedlegitimationskort
Nu er det muligt for de borgere, der ikke kan erhverve kørekort, at legitimere sig ad anden vej. (07.03.2017)
CKV Høre - fra World Hearing Day
Høreforeningen har samlet en række videoer, kommentarer og beretninger med relation til World Hearing Day (07.03.2017)
CKV IKT - Multi-Memo
Hjælp til at huske dine aftaler (02.03.2017)
CKV Legetek - International konference for Legetekpersonale
I 2017 finder konferencen sted i Holland. Pipper Holler fra CKV deltager i konferencen (02.03.2017)
CKV Syn - Nyt undervisningsmateriale iDun
Nu er det muligt at tilgå undervisningsmaterialet om brug af iPad. (02.03.2017)
CKV Høre - Oticon er ny leverandør af høreapparatbatterier fra 8. marts
Oticon er valgt som regionernes nye batterileverandør efter afholdt licitation. (26.02.2017)
CKV Høre - Kortere ventetid på høreapparater i Region Syddanmark
Ny regional høreklinik på Sønderborg Sygehus skal føre til maksimalt tre måneders ventetid på et høreapparat for syddanske borgere. (28.02.2017)
CKV Høre - World Hearing Day d. 3. marts 2017
WHO sætter årligt d. 3.3. på World Hearing Day fokus på høreproblematikker. I 2017 er det under overskriften "Action for hearing loss - make a sound Investment" Arbejdsgruppen om fremtidens hørerehabilitering udfordrer politikerne på deres daglige arbejdsplads Christiansborg. (26.02.2017)
CKV Høre - CI dag i Odense d. 25.3.
Høreforeningens CI udvalg arrangerer CI dag d. 25.3. (28.02.2017)
CKV Odense på YouTube
Vi har fået os en YouTubekanal. Her lægger vi bl.a. videoer op om vores undervisning og hjælpemidler og forskellige teknikker og som vi tænker kunne have interesse for dig. (08.02.2017)
CKV Høre - Stor stigning i antal ansøgninger om tilskud til privatkøbte høreapparater
CKV Høre behandler flere ansøgninger om tilskud end nogensinde før - stigningen fra 2015 til 2016 er 17.5% (07.02.2017)
CKV Høre - Undertekster på danske film - nu også i biffen
Har du svært ved at forstå alt, hvad de siger i danske film, når du går i biografen? (06.02.2017)
CKV Odense - torsdag d. 2.2. lukker vi kl. 14.00
Torsdag d. 2.2. lukker vi kl. 14.00 på grund af personalemøde. (23.12.2016)
CKV Høre - Video: Unge risikerer livsvarig tinnitus
I videoen fortæller unge om deres oplevelser med tinnitus, og fagfolk uddyber risikoen for livsvaring tinnitus blandt unge. Videoen er produceret af journaliststuderende fra Syddansk Universitet (14.01.2017)
CKV Høre - Konference: Den foranderlige hjerne - i et audiologisk perspektiv
CKV Høre inviterer til konference fredag d. 10.3. 2017. Konferencen sætter fokus på ny viden om den foranderlige hjerne i et audiologisk perspektiv, og præsenterer foredrag ved Jesper Hvass Schmidt, OUH/SDU, Anu Sharma, University of Colorado at Boulder samt Peter Vuust, Center for Music in the Brain (08.01.2017)
CKV Høre - Et cochlear implant rehabiliteringsforløb!
Jesper er 40 år, familiefar og i job. I 2015 opereres Jesper med CI på begge ører. Læs om Jespers rehabiliteringsforløb efter CI operationen eller se videoen, hvor Jesper selv fortæller om, hvad det har betydet for hans liv. (29.12.2016)
CKV Odense - Kommunikationspas
- en IOS-app fra Region Nordjylland (03.01.2017)
CKV Høre - Nye tilskudstakster til privatkøbte høreapparater
Sundhedsministeriet har udsendt meddelelse om regulerede takster gældende fra 1 januar 2017. (23.12.2016)
CKV Syn - Er du svagsynet og vil du blive dygtigere til at anvende din PC ?
Synsrådgivningen er i gang med at udvikle undervisningsmaterialer for svagsynedes brug af PC. Derfor er der mulighed for at du kan møde op til netop det, der interesserer dig. (16.12.2016)
CKV IKT - Det kræver sin mand - ikke at kunne læse
Region Syddanmark har haft en intern konkurrence mellem de sociale institutioner om den bedste rehabiliteringshistorie. CKV fik en præmie for den 3. bedste historie. I alt blev der leveret 50 historier og deraf bidrog CKV Odense med de 12. (16.12.2016)
CKV Odense - Ragnhild Engen har 25 års jubilæum ved Region Syddanmark og Fyns Amt
Ragnhild Engen er uddannet social pædagog og talepædagog og har en Master i IT og Læring fra Aalborg Universitet (16.12.2016)
CKV Odense - Jadea afholdte workshoppen Kom, Lær og leg på CKV
Jadea som forhandler- firmaet Pretorians produkter holdt en Workshop på CKV (16.12.2016)
CKV Høre - Stor tilfredshed hos borgerne
Kandidatstuderende Heidie List har i efteråret gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt borgere på CKV Høres lokale træffesteder og borgere, der indkaldes til konsultationer. Undersøgelsen viser stor tilfredshed med ydelserne. (12.12.2016)
CKV Odense - Ændrede åbningstider i forbindelse med jul og nytår 2016
Her kan du læse om åbningstider i forbindelse med jul og nytår 2016 (07.12.2016)
CKV Høre - Oplæg i Acustucusneurinom Forening d. 14.11.
CKV's hørekonsulent giver oplæg om CKV's ydelser ved et Gå-Hjem møde i Dansk Acusticusneurinom Forening (19.10.2016)
CKV Høre - EuroTrak Danmark 2016
Anovum har på vegne af flere interessenter gennemført og offentliggjort en brugerundersøgelse vedr. høretab og høreapparater i Danmark kaldet EuroTrak Denmark 2016. (11.10.2016)
CKV Odense - Oplægsholder fra CKV Odense på det nyåbnede Living Lab i Nordfyns Kommune
CKV er kommunernes forlængede arm, når borgere med særlige funktionsnedsættelser har brug for hjælp og rådgivning indenfor syn-, høre, tale og Informations Kommunikations Hjælpemidler (11.10.2016)
Fritagelser for Digital Post udløber 1. november
Cirka 28.000 syddanske borgere er midlertidigt fritaget for Digital Post. Mange af de fritagelser udløber 1. november 2016. Find ud af, om det gælder dig, og hvilke muligheder du har. (11.10.2016)
CKV Mobilitet - God praksis i boligsager
Kursus for fagpersonale - Hvordan er forløbet i store boligændringssager? (10.10.2016)
CKV Syn - 527.000 kr. til IT-undervisning for svagtseende ældre på Fyn
Med den generøse donation fra TrygFonden vil Synsrådgivningen udvikle nyt undervisningsmateriale målrettet svagtseende ældre. (10.10.2016)
CKV Mobilitet og IKT - OTIPM, CPPF, COPM, MOHOST, IPPA, ASIS, OSA...
Nysgerrig? Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 27.-28. februar og den 27.-28. marts 2017, hvor der udbydes kursus omkring ergoterapeutiske teorier og modeller. (10.10.2016)
CKV Høre - App med information om Cochlear Implant
CKV Høre har igennem længere tid i et projekt samarbejdet tæt med Odense Universitetshospital om at lægge information om hele CI rehabiliteringsforløbet fra før operationen til operation til tilslutningen og til det efterfølgende undervisningsforløb ind i App'en "Mit forløb" Informationen er nu tilgængelig for alle. (04.10.2016)
CKV Høre - Ventetid til høreapparatbehandling skal ned på 3 mdr.
Region Syddanmark har vedtaget budgettet for 2017, og i den forbindelse indskrevet en reduktion af ventetiden til høreapparatbehandling til maksimalt 3 mdr. (02.10.2016)
CKV Mobilitet og IKT - Kursus i brug af GoTalk Now for øvede
Tirsdag den 15.11.2016 fra kl 9.30 -16.00 afholder Center for kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense, kursus for fagfolk, som i forvejen benytter GoTalkNow og som har grundlæggende viden om, hvordan man anvender GoTalkNow. (01.09.2016)
CKV Odense - Er du stresset?
Test dit eget stressniveau på psykiatrifondens hjemmeside (31.08.2016)
CKV Mobilitet & IKT - Fra september er der igen åbent hus i Mobilitet & IKT
Torsdag d. 1. september slår Mobilitet og IKT igen dørene op til Åbent hus (11.08.2016)
CKV Odense - Kursus - Knæk de kulturelle koder ved Esma Birdi, Institut for integration.
Spændende kursus d. 5.10.16 på CKV Odense. Få viden om samarbejdet med flerkulturelle borgere og deres familier. Tilmeldingsfrist d. 7.9.16. (11.08.2016)
CKV Høre - Når den private høreklinik drejer nøglen om
Køber du høreapparat ved en privat klinik, og den lukker, kan du pludselig stå i en situation, hvor du ikke længere kan få den service, du har forventet. Hvad så? (04.08.2016)
CKV Høre - Flere søger tilskud til privat høreapparatbehandling
Flere søger tilskud til privat høreapparatbehandling og samtidig er ventetiden til høreapparatbehandling i Region Syddanmark steget på de 4 offentlige høreklinikker i regionen - Er der en sammenhæng? (28.07.2016)
CKV Høre - Høretelefoner giver (H)øreskader
Det kan ødelægge både hørelsen og øregangen, hvis man ikke passer på med de små in-ear-høretelefoner (27.07.2016)
CKV Syn - Støtte fra TrygFonden
TrygFonden har tilkendegivet sin støtte til videreudvikling af IT undervisning for svagtseende (27.07.2016)
CKV Syn - Åbent hus i Synsrådgivningen d. 17. september kl. 10.00 - 15.00
Synsrådgivningen og brugerrådet inviterer igen til åbent hus for blinde og svagtseende fra Fyn, Langeland og Ærø (27.07.2016)
CKV Høre - Kortlægning af hørerehabiliteringen i Norden
Nordisk Audiologisk Selskab (NAS) har taget initiativ til en kortlægning af hørerehabiliteringen i de nordiske lande og offentliggjort resultatet. (27.07.2016)
CKV IKT - Taske til iPad
Brug din iPad med én hånd. Hvis du bruger din iPad alle vegne til fx kommunikation, men kun har én hånd, så kan det være en udfordring at få trykket på skærmen (01.06.2016)
CKV Syn - Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Læs om Socialstyrelsens anbefalinger til , hvordan kommunerne selv og i samarbejde, kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats. (01.06.2016)
CKV Mobilitet & IKT - Åbent hus d. 2. juni 2016 er aflyst pga. ombygning
Ombygning i kælderen er årsag til at Åbent hus i Mobilitet & IKT aflyses (25.05.2016)
CKV Odense - Vil du vide mere om egnede telefoner til ældre borgere?
Den 26. maj kl 15.00-17.00 har du mulighed for at se og få mere at vide om telefoner , der er egnede til ældre borgere og til borgere med funktionstab (02.05.2016)
CKV Syn -Tidsbestilling til Protesemager Müller Söhne i august
Tidsbestilling til Protesemager Müller Söhne i august (25.04.2016)
CKV IKT - Kursus i brug af GoTalk Now - en app, som kan bruges til både børn og voksne med kommunikationsvanskeligheder.
Vil du vide hvad app'en kan bruges til, har vi lavet et kursus, som giver dig et indblik i de mange muligheder, (25.04.2016)
CKV IKT - Eksistens Vi er og bliver - maskiner DR P1
Under emnet: Vi er og bliver – maskiner, drøftes samspillet mellem menneske og maskine og samspillet mellem jeg´et og ikke-jeg´et. Der nævnes computerstyrede alternativer, enten med øjnene eller måske med tankestyring og filosofiske tanker. (25.04.2016)
CKV Datateket - 3 bud på nogle gode apps til børn
Der bliver løbende udviklet nye, spændende og lærerige apps til børn. I Datateket afprøver og køber vi de udvidede versioner af apps. (25.04.2016)
CKV Odense - Personlig assistent
En stilling på 10 ugentlige timer som personlig assistent for en talepædagog ved Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense er ledig pr 1. juni 2016. (20.04.2016)
CKV Høre - Invitation til Vingstedkursus 2016
Så er der adgang til program og tilmelding til det traditionsrige Vingstedkursus for medarbejdere i hørerehabiliteringen afvikles fra d. 24. - 25. august i Vingstedcentret. (14.04.2016)
CKV Høre - Kvit smøgerne og bevar hørelsen
Både rygere og passive rygere har større risiko for at udvikle høretab, end dem der aldrig tænder for tobakken. Men der er håb forude. (04.04.2016)
CKV Høre - DPU søger unge med hørenedsættelse til forskningsprojekt
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse søger unge med hørendsættelse til forskningsprojekt (04.04.2016)
CKV Mobilitet & IKT - Åbent hus d. 12. maj 2016 er aflyst pga. ombygning
Ombygning i kælderen er årsag til at Åbent hus i Mobilitet & IKT aflyses (04.04.2016)
CKV Syn - Temadag for forældre om CVI ved dr. Christine Roman-Lantzy
Lørdag d. 9. april 2016 kl. 10-15 gæster Christine Roman-Lantzy CKV Odense, for at fortælle forældre til børn med CVI om, hvordan man med rette tiltag kan støtte barnet i udviklingen af synet (22.03.2016)
CKV Syn har fået fondsmidler fra Trygfonden
Fondsmidlerne er givet til undervisning af frivillige undervisere, der er i kontakt med borgere med dårligt syn, der ønsker at få adgang til den digitale verden. Vi får hermed mulighed for at udbrede det undervisningskoncept og -materiale som vi har udviklet de seneste år. (21.03.2016)
CKV Syn - Temadag for fagpersoner om CVI ved. dr. Christine Roman-Lantzy
Fredag d. 8. april 2016 kl. 9-15 gæster Christine Roman-Lantzy CKV Odense, for at fortælle fagpersoner der arbejder med børn med CVI om hendes forskning og idéer til tiltag i hverdagen, der kan være med til at understøtte det enkelte barns udvikling af synet (21.03.2016)
CKV Syn - Undersøgelse: Inklusion af børn med funktionsnedsættelse i skolen
Målgruppen er forældre til børn i skolealderen, der har funktionsnedsættelser. Deltag venligst i spørgeskemaundersøgelsen . (16.03.2016)
CKV Høre - reportage fra praktikforløb v. SDU studerende
CKV Høre afvikler i samarbejde med Syddansk Universitet praktik for bachelor studerende, der læser pædagogisk audiologi. CKV Høre har i foråret 2 hold på henholdsvis 5 og 6 studerende, der dels observerer, dels underviser brugere. Her kan du læse en beretning fra et af praktikholdene. (16.03.2016)
CKV IKT - Medieopmærksomhed på opladere fra Apple
I forbindelse med den seneste tids medieopmærksomhed på opladere, som tilsyneladende har været skyld i brand, vil vi, hvis du har lånt udstyr her på CKV Odense, bede dig om at kigge nærmere på opladeren til det udstyr, du har lånt. Det drejer sig om produkter fra Apple, dvs. Iphone eller iPads. (10.03.2016)
CKV Odense årsberetning 2015
CKV Odenses årsberetningen for 2015 kan nu læses eller downloades. (09.03.2016)
CKV Syn - om at lære at blive ældre
Susan Linke, Synsrådgivningen, CKV har holdt oplæg på Nordisk Kongres for Synspædagogik. Det svenske blad, Synvärlden, beskriver oplægget i deres seneste blad. (09.03.2016)
Logopæd/audiologopæd, tidsbegrænset deltidsvikariat
CKV-Odense søger pr. 18. april 2016 eller snarest derefter en logopæd/audiologopæd til et tidsbegrænset deltidsvikariat pga. medarbejdere på orlov. (08.03.2016)
Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats til børn med alvorlig synsnedsættelse. (08.03.2016)
Kursus i Ældrepædagogik og undervisning til frivillige IT undervisere
D. 11 februar afholdt CKV Syn kursus for frivillige, der underviser ældre i brugen af IT. Se her hvad Ældre Sagens Niels Tovgaard skrev om kursusdagen. (08.03.2016)
CKV Mobilitet-Masterprojekt. Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og skrivevanskeligheder.
Ergoterapeut i IKT-teamet, Jesper Fage-Pedersen, har i juni 2015 afsluttet sin masteruddannelse i rehabilitering ved Odense Universitet. (08.03.2016)
CKV Mobilitet - Ordblinde får et O-Card
O-Card er et lille kort, som du nemt kan have i din pung. I stedet for at skulle fortælle om din ordblindhed, når du har brug for hjælp, kan du vise dit O-Card. (08.03.2016)
CKV Høre - Tv-udsendelse om Cochlear Implant d. 23. februar.
”Ud af stilheden” er en ny programserie på Kanal 4, der følger Cochlear implanterede borgere. (16.02.2016)
CKV Høre - Fortsat ledige pladser på konference om tinnitus/hyperacusis, sudden deafness og morgendagens audiologi
Konferencen afholdes d. 10. marts 2016 på Center for Høretab. Konferencen er målrettet øre-, næse- halslæger samt andre i den kliniske praksis eller hørerehabiliteringen. Tilmeldingsfrist 1. marts 2016 - pris kr. 760,- + moms. (16.02.2016)
CKV Mobilitet - Ny test skal hjælpe ledige med læse- og skrivevanskeligheder
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lanceret en test, som især henvender sig til de ledige, der muligvis har læse- og skrivevanskeligheder. (04.02.2016)
Temaeftermiddag for jobcentermedarbejdere
Hvilke ydelser kan CKV tilbyde jobcentrene? Det gav CKVs medarbejdere svar på onsdag den 3. februar. (28.01.2016)
CKV Mobilitet - Ordblinde og arbejdsmarkedet - der er mulighed for støtte
Mange ordblinde kender ikke til de muligheder, der findes for at få støtte på arbejdsmarkedet. (21.01.2016)
CKV Mobilitet - Sikker personbefordring i busser
CKV Mobilitet - Ny ydelse. Vil du gerne være ajour med lovgivningen omkring sikker personbefordring i busser samt korrekte arbejdsstillinger i den forbindelse, tilbyder CKV kursus herom. (21.01.2016)
Nyhedsbrev fra synskonsulenterne for børn- og unge
Så er vinterudgaven af nyhedsbrevet for svagtseende og blinde børn-, unge- og deres forældre klar for 2016. (13.01.2016)
Synskonsulent Anette Hvenegaard er gået på efterløn pr. 1.1. 2016
Anette Hvenegaard har betjent, især betjent borgere på Vestfyn og borgere i Odense og borgere i job. (13.01.2016)
CKV Høre udbyder konference om tinnitus/hyperacusis, sudden deafness og morgendagens audiologi
Konferencen afholdes d. 10. marts 2016 på Center for Høretab. Konferencen er målrettet øre-, næse- halslæger samt andre i den kliniske praksis eller hørerehabiliteringen. Tilmeldingsfrist 1. marts 2016 - pris kr. 760,- + moms. (13.01.2016)
Ændret åbningstid på CKV Odense d. 8/1-2016
Personalemøde giver anledning til en ændring af åbningstiden (04.01.2016)
Ændrede åbningstider på CKV Odense i forbindelse med jul og nytår 2015
Julen og nytåret giver anledning til ændrede åbningstider på CKV Odense (09.12.2015)
CKV Syn: Forældremøde hos synskonsulenterne d. 12. januar 2016 kl. 18.30-20.30
Om udvikling af identitet og betydningen af omgivelsernes tilgang til børn med synsnedsættelse (08.12.2015)
CKV Høre: Ny Ph.D sætter fokus på høretab og stress
Hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har et høretab, der kan give stress-symptomer. (08.12.2015)
Glædelig jul og Godt nytår
En jule- og nytårshilsen fra CKV Odense (08.12.2015)
CKV Mobilitet: Nedbring sygefraværet hos medarbejderne, der arbejder hos borgere med særlige behov
Når hensynet til borgeren er til skade for medarbejderens arbejdsmiljø Få hjælp til at finde vej i spændingsfeltet mellem omsorgspligt, socialpædagogisk indsats og arbejdsmiljø. (03.12.2015)
CKV SYN: Journalist fra Ensomme Gamles Værn har besøgt Synsrådgivningen
Journalisten Ea Ørum lagde på vegne af EGV vejen forbi CKV, Syn, for at høre nærmere om vores IT cafe for blinde og svagtseende. (19.11.2015)
CKV- Syn, IT-cafe og iPads
IT-cafeen kører med stor succes, og iPad materialet udvikles fortsat (11.11.2015)
CKV Høre - Vi skifter til kviksølvfrie batterier til høreapparater.
Fra 1. oktober vil batterier til høreapparater leveret fra Siemens være kviksølvfrie. (11.11.2015)
CKV-Tale, frivillige samtalegruppe for afasiramte er en succes
Taleafdelingens senhjerneskadeteam er stolte af at fortælle, at vi har søsat et velfungerende frivilligt tilbud: En samtalegruppe for afasiramte. (11.11.2015)
CKV-Tale, Satspuljemidler skaber unikke resultater for afasiramtes kommunikation (SCA metoden) og rehabilitering fra akut fase til kommunal opfølgning
Projektet er det første af sin art i verden. Et unikt tværsektorielt samarbejde imellem OUH, Svendborg Sygehus, afdeling MHA, CKV-Odense samt Faaborg – Midtfyn Kommune skaber en tydelig og mere ligeværdig kommunikation til fremme for rehabiliteringen. (11.11.2015)
Nyheder fra CKV Odense direkte i din mailboks
Du kan nu få nyhedsmails fra CKV Odense i din mailboks hver måned (11.11.2015)
Telefoner til ældre med særlige behov
Åbent hus på CKV sætter fokus på ældrevenlige telefoner (08.10.2015)
Synsrådgivningen, CKV Odense - infomøde vedr. varig øjenlidelse
Synsrådgivningen i Odense afholder et informationsmøde for dig, der har fået en varig øjenlidelse (07.10.2015)
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense (14.09.2015)
Åbent hus og IT-café
Åbent hus i Mobilitet/ IKT og IT-café i Synsrådgivningen hver torsdag fra d. 3. september 2015 (29.07.2015)
Februar 2015 - CKV Odense
Ventetider og personalenyt (18.02.2015)
December 2014 - ændrede åbningstider hos CKV Odense
Der er ændrede åbningstider i forbindelse med jul og nytår (12.12.2014)
November 2014 - CKV Odense, Nyt fra IKT
Ergoterapeuterne Hanne Bech og Sissel Madsen deltog i juli måned på ISAAC´s internationale konference i Lissabon. (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Nem kommunikation
Projekt Nem Kommunikation - et IKT-produkt bliver til (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Nyt fra Børnegruppen
Børnegruppen i Mobilitet, tilbyder og vejledning på en række områder inden for børneområdet (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Nyt fra Legeteket
Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Nyt fra Synsrådgivningen
Efteruddannelse af fagpersonale, iPad projekt og Dolphin guide er nogle af de ting Synsrådgivningene (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Nyt fra Taleafdelinen
Tværfagligt samarbejde med OUH, gruppeundervisning af borgere og stammeundervisning er bare nogle af de ting der arbejdes med i Taleafdelingen (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense , lukning i forbindelse med jul og nytår
Her kan du læse om åbningstider mellem jul og nytår (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Aktiviteter i Mobilitet & IKT, Syns- og Hørerådgivningen
Det foregår jævnligt noget i vores hus her i Odense. (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Eksterne aktiviteter
Viso konference (10.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Status for 1. halvår
Status for 1. halvår samt nyt Nyt fra Mobilitet & IKT, Synsrådgivningen og Taleafdelingen (03.11.2014)
November 2014 - CKV Odense Nyt navn, nyt nummer og ny hjemmeside
Pr. 1. oktober fik vi nyt telefonnummer og 1. januar skifter vi officielt navn (03.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Åbent hus og events
Mobilitet og IKT byder på specialarrangementer i forbindelse med Åbent hus (03.11.2014)
November 2014 - CKV Odense Undervisning af plejepersonale i Svendborg Kommune
Svendborg Kommune har købt en ny ydelse af TALE, Syn, Mobilitet og IKT, nemlig en opkvalificering af plejepersonale på kommunens 17 plejecentre. (03.11.2014)
November 2014 - CKV Odense, Personalenyt
Ændringer i personalestaben (03.11.2014)
December 2013 - status for 1. halvår samt lidt nyt fra Synsrådgivningen
Status for 1. halvår samt lidt nyt fra Synsrådgivningen (04.12.2013)
December 2013 - Personalenyt
Ændringer i personalestaben (04.12.2013)
December 2013 - Nyt fra IKT-teamet
Udvidelse af Netbiblioteket E17 og oplæg på Teknologimessen i Nyborg (04.12.2013)
December 2013 - Nyt fra boliggruppen
Mobilitet har fået monteret et toilet-bidet med skylle- og tørrefunktion (04.12.2013)
December 2013 - Nyt fra Datateket
Nyt fra Datateket i CRS (04.12.2013)
December 2013 - Nyt fra Legeteket
Nye materialer i Legeteket (04.12.2013)
December 2013 - Lukkedage i Mobilitet og IKT
Lukkedage i december (04.12.2013)
December 2013 - Aktiviteter i Mobilitet, IKT & Synsrådgivningen
Følg med i aktiviteterne i Mobilitet, IKT og Synsrådgivningen (04.12.2013)
December 2013 - Eksterne aktiviteter
VISO konference 2013, SidLigGodt og Sikker transport af kørestolsbrugere i minibusser (04.12.2013)
December 2013 - Nyt fra Synsrådgivningen
Nyheder fra Synsrådgivningen (04.12.2013)
Juni 2013 - Nyt fra Mobilitet og IKT
Læs b.l.a. om nye projektideer og ny tilkøbsydelse (25.06.2013)
Juni 2013 - Personalenyt
Vi siger velkommen til Søren Bech-Willumsen (25.06.2013)
Juni 2013 - Ferielukket
Læs om ferielukning i forbindelse med sommerferien (25.06.2013)
Juni 2013 - Mange aktiviteter
Læs om nogle af de mange aktiviteter der har været i Mobilitet og IKT (25.06.2013)
Juni 2013 - Projekt ALS
Læs mere om projekt ALS (25.06.2013)
Juni 2013 - Henvisningsskemaer i elektronisk udgave
Henvisningsskemaerne i Mobilitet er nu blevet elektroniske (25.06.2013)
Juni 2013 - Eksterne aktiviteter
Et lille uddrag af hvad der findes af temadage og konferencer (24.06.2013)
Juni 2013 - Aktiviteter i Mobilitet og IKT
Mobilitet holder løbende kurser, temadag og erfamøder. Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker (24.06.2013)
Juni 2013 - Nyt fra Legeteket (24.06.2013)
Nov 2012 - Principafgørelser
I 2012 er der indtil 1. november afgjort følgende principsager (20.11.2012)
Nov. 2012 - Status over det første halvår i 2012
Et tilbageblik på arbejdsopgaverne i det første halvår (20.11.2012)
Nov. 2012 - Personalenyt
Vi siger velkommen til IT-tekniker Dennis Nellebjerg (20.11.2012)
Nov. 2012 - Nyt fra Mobilitet/IKT
Læs om fusionen mellem CRS, CKHM, Center for høretab/Nyborgskolen (20.11.2012)
Nov. 2012 - Nyt fra Legeteket
I Legeteket har vi fået rigtigt mange nye materialer som spænder vidt inden for barnets almene udvikling (20.11.2012)
Nov. 2012 - nyt fra IKT-teamet
Læs om betjening af smartphone med joystick på el-kørestol og Isaackonference i Pittsburgh (20.11.2012)
Nov. 2012 - Ferielukket i Mobilitet
Læs om ferielukning i forbindelse med jul og nytår (20.11.2012)
Nov. 2012 - Aktiviteter på CRS Mobilitet & IKT
CRS holder løbende kurser, temadage og erfamøder. Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker. (20.11.2012)
Nov. 2012 - Eksterne aktiviteter
Et lille uddrag af hvad der findes af temadage og konferencer (20.11.2012)
Maj 2012 - Status for 2011 og indsatsområder for 2012
Status for 2011 og indsatsområder for 2012 (10.05.2012)
Maj 2012 - Lidt nyt fra Mobilitet
Kort nyt om bl.a. Vurdering af køreegnethed og indvielse af CRS's nye tilbygning og sammenflytning af hele vores center (10.05.2012)
Maj 2012 - Forventede aktivitetsændringer i 2013
Læs om besparelseskrav, ny tilkøbsydelse m.m. (10.05.2012)
Maj 2012 - Personalenyt
Sidste nyt på personalesiden (10.05.2012)
Maj 2012 - Aktiviteter i efteråret 2011 og de første måneder af 2012
Læs bl.a. om projektet "Udarbejdelse af kommunikationsbøger på 3 niveauer" (10.05.2012)
Maj 2012 - Lukning
Lukkedage i maj og juni. Sommerferieændringer i Åbent hus og telefonrådgivning i Mobilitet (10.05.2012)
Maj 2012 - Aktiviteter i CRS Mobilitet
Læs om temadage, kurser og erfamøder (10.05.2012)
Maj 2012 - Eksterne aktiviteter
Læs om Rehabmesse, bil- og boligkonference m.m. (10.05.2012)
Maj 2012 - Nyt fra IKT-Teamet
Læs bl.a. om en slangetørrer som en pårørende til en respirationsbruger har opfundet. (10.05.2012)
Maj 2012 - Nyt fra Legeteket
Nyt fra Legeteket (10.05.2012)
Maj 2012 - Nyt fra Datateket
Læs bl.a. om den nye tilkøbsydelse fra Datateket (10.05.2012)
Sept. 2011 - Nyt fra Siddestillingsspecialet
Datoen for siddestillingserfa-mødet er flyttet (19.09.2011)
Sept. 2011 - Nyt fra CRS Mobilitet
Læs om projekter, tilkøbsydelser og om- og tilbygning af CRS (13.09.2011)
Sept. 2011 - Nyt fra IKT-teamet
Læs bl.a. om oplæg på Hitmessen i Nyborg der bl.a. berører hjælpemidler til personer med kognitive problemstillinger og brug af sociale medier (13.09.2011)
Sept. 2011 - Nyt fra Bilspecialet
Læs om temadagen der omhandlede særlig indretning af biler/busser, den nye bilydelse (13.09.2011)
Sept. 2011 - Nyt fra Legeteket
Der er bl.a. kommet nye materialer i Legeteket (13.09.2011)
Sept. 2011 - Nyt fra Boligspecialet
Ny svingbar vask i Mobilitet (13.09.2011)
Sept. 2011 - Aktiviteter hos CRS Mobilitet
CRS Mobilitet holder løbende kurser, temadage og erfamøder. Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker. (13.09.2011)
Sept. 2011 - Eksterne aktiviteter
Et lille uddrag af hvad der findes af konferencer, temadage og messer (13.09.2011)
Sept. 2011 - Principafgørelser fra Ankestyrelsen
Her finder du et udvalg af principafgørelser (13.09.2011)
Sept. 2011 - Litteratur
Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde. Om pædagogisk arbejde i dagstilbud med børn med behov for en særlig indsats. (13.09.2011)
Marts 2011 - status for 2010 og indsatsområder for 2011
Et tilbageblik på 2010. Nye tilkøbsydelser, rådgivningtiltag, internt samarbejde og fagspecifikke indsatsområder. (20.03.2011)
Marts 2011 - Personalenyt
Vi siger velkommen til Ergoterapeuterne Jesper Fage-Pedersen og Lise Illum Rasmussen (20.03.2011)
Marts 2011 - Ny ydelse: Vurdering af køreegnethed
Ydelsen kan tilbydes fra 1. september 2011 og er lavet i samarbejde med Bolbro Køreskole og Autohuset Vestergaard i Odense (20.03.2011)
Marts 2011 - Lukning
Mere om hvornår CRS holder lukket. (20.03.2011)
Marts 2011 - Nyt fra Datateket (20.03.2011)
Marts 2011 - Nyt fra Siddestillingsspecialet
En del kørestolsbrugere – især hemiplegikere – er i stand til at gå deres manuelle kørestol frem eller skubbe den baglæns ved hjælp af den ene fod. Det medfører ofte en del forskellige problemer. (20.03.2011)
Marts 2011 - Nyt fra IKt-teamet
Nye og gamle produkter til ordblinde eller andre med nedsat læseevne og computerklub for borgere med ALS (20.03.2011)
Marts 2011 - Nyt fra Legeteket
Foråret er kommet og der er kommet rigtig mange nye materialer i Legeteket. (20.03.2011)
Marts 2011 - Aktiviteter hos CRS Mobilitet
CRS Mobilitet holder løbende kurser, temadage og erfamøder. Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker. (20.03.2011)
Marts 2011 - Eksterne aktiviteter
Et lille uddrag af hvad der findes af konferencer og messer. (20.03.2011)
Marts 2011 - Principafgørelser fra Ankestyrelsen
Her finder du et udvalg af pricipafgørelser (20.03.2011)
Marts 2011 - Litteratur
Metodebog i hjælpemiddelformidling og Ældre og apopleksi - inspiration til pleje- og omsorgspersonale (20.03.2011)
Sept. 2010 - Ragnhild Engen, Master i Information Kommunikations teknologi og læring
Ragnhild fortæller om sit Masterprojekt (10.09.2010)
Sept. 2010 - Aftaler med Kommunerne for 2011
Tilbagemeldinger fra de 10 fynske kommuner om abonnement på CRS Mobilitet (09.09.2010)
Sept. 2010 - Nyt fra Bilspecialet
Læs bl.a. om gangtests og nye bilydelser (08.09.2010)
Sept. 2010 - Nyt fra Legeteket
Der er kommet nye materialer i Legeteket. (08.09.2010)
Sept. 2010 - Status over første halvår af 2010
Et tilbageblik på 1. halvår i 2010 (08.09.2010)
Sept. 2010 - Nyt tilbud til jobcentrene
Konsulentbistand til jobcentrene i de fynske kommune. (08.09.2010)
Sept. 2010 - Ressourcetilpasning
Ressourcetilbasning i CRS Mobilitet (08.09.2010)
Sept. 2010 - Eksterne aktiviteter
Et lille uddrag af hvad der findes af messer og kurser på Fyn i Jylland og på Sjælland. (06.09.2010)
Sept. 2010 - Aktiviteter på CRS Mobilitet
CRS Mobilitet holder løbende (06.09.2010)
Sept. 2010 - Kursus - Elektroniske hjælpemidler til personer med hukommelsesproblemer
3 af vores terapeuter som ofte arbejder med forskellige mobiltelefoner, kalendere m.m. til borgere med hukommelsesproblemer inviterer dig på kursus. (06.09.2010)
Sept. 2010 - Spilledage for børn d. 13. og 14. oktober
Så er der traditionen tro igen spilledag for børn i CRS Mobilitet (06.09.2010)
Sept. 2010 - Nyt i udstillingen
Det er kommet nye hjælpemidler i vores udstilling (06.09.2010)
Sept. 2010 - Nyt fra Datateket
Læs om hvordan det går i Datateket og om de nye åbningstider fra 1. oktober 2010 (06.09.2010)
Sept. 2010 - Nyt fra Boligspecialet
Der var boligkonference i Kolding med deltagelse af flere kommuner. (06.09.2010)
Sept. 2010 - Nyt fra Siddestillingsgruppen
Læs om ventetider og om borgere uden reel sidde-evne (06.09.2010)
Sept. 2010 - Personalenyt
Et stort tillykke til Ragnhild Engen (03.09.2010)
Sept. 2010 - Litteratur/DVD
Vi investerer jævnligt i nye materialer til vores lille bibliotek, så er du som fagperson velkommen til at låne en fagbog. Vi investerer jævnligt i nye materialer til vores lille bibliotek, så er du som fagperson velkommen til at låne en fagbog. Vi investerer jævnligt i nye materialer til vores lille bibliotek, så er du som fagperson velkommen til at låne en fagbog. Vi investerer jævnligt i nye materialer til vores lille bibliotek og som fagperson er du velkommen til at låne en fagbog. (03.09.2010)
Sept. 2010 - Principafgørelser
Her finder du udvalgte principafgørelser fra Ankestyrelsen (03.09.2010)
Marts 2010 - Status for 2009 og indsatsområder for 2010
Læs mere om det forgangne år og hvad der bl.a. vil være fokus på i 2010. (25.03.2010)
Marts 2010 - Personalenyt
Vi siger velkommen til Pernille Bagner Carlsen som er blevet en del af IKT-teamet (25.03.2010)
Marts 2010 - Nyt fra Datataket
Datateket - et nyt tilbud til de fynske børn med særlige behov i alderen 2-7 år. (25.03.2010)
Marts 2010 - Ny fælles pjece fra CRS
Der er udarbejdet en ny fælles pjece for CRS (25.03.2010)
Marts 2010 - Ny lovgivning på vej om frit valg af hjælpemidler
Tidligere indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) har fremsat forslag til ændring af lov om social service, der skal til 3. behandling i slutningen af marts måned og den forventes at træde i kraft 1. oktober 2010. (25.03.2010)
Marts 2010 - Rambøll rapport Undersøgelse af det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde
Formålet med undersøgelsen er at få belyst udviklingen på de to områder, det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde (25.03.2010)
Marts 2010 - Nyt fra Bilspecialet
Læs bl.a. om gangtest, medarbejdere i bilgruppen og bilnetværksmødet i Vejle (25.03.2010)
Marts 2010 - Nyt fra Boligspecialet
Læs om erfa-mødet marts 2010 og om netværket bolig.hmi.dk (25.03.2010)
Marts 2010 - Nyt fra legeteket
Læs bl.a. om nye spil og bøger og materialer til motorikken (25.03.2010)
Marts 2010 - Nyt fra IKT-teamet
Læs bl.a. om stigende henvendelser og om almindelig teknologi til særligt brug. (25.03.2010)
Marts 2010 - Ændring af åbningtider i CRS Mobilitet
Ændring af åbningstiderne i maj og august (25.03.2010)
Marts 2010 - Health & Rehab 2010 i Bellacentret d. 4. - 6. maj.
Nu er det snart tid til den årlige Rehab-messe Health & Rehab, der i år afholdes i Bellacentret. I år er der fokus på hospital, bariatriske personer, demens, teknologi og et aktivt liv. Hjælpemiddelcentralerne / - centrene har i år ingen stand, men d. 6. maj fra kl. 10.30 – 12.30 afholder de et mini-seminar. Læs mere om seminarets indhold. (25.03.2010)
Marts 2010 - Eksterne aktiviteter
Læs mere om eksterne kurser, konferencer og og temadage (25.03.2010)
Marts 2010 - Principafgørelser
Her finder du et udvalg af principafgørelser (25.03.2010)
Nye tider i CRS Mobilitet
Nye åbnings- og telefontider i CRS Mobilitet pr. 1. februar 2010 (27.01.2010)
Sept. 09 - Nyt fra IKT-teamet
Firmaafvikling og info vedr. reparation af lightwritere (22.09.2009)
Sept. 09 - Nyt fra Boligspecialet
Her kan du læse om nyt fra Boligspecialet, ventetider og kontaktoplysninger (17.09.2009)
Sept. 09 - Nyt fra Legeteket
Her kan du bl.a. læse om nye materialer, Datatek og motorisk og sansemæssigt stimulering. (17.09.2009)
Sept. 09 - Principafgørelser fra Ankestyrelsen
Her finder du et udvalg af principafgørelser fra Ankestyrelsen (17.09.2009)
Sept. 09 - Status over første halvår 2009
Et kig tilbage på det første halvår i 2009 viser bl.a. tendensen fra sidste år fortsætter med stigene antal IKT-sager og teknikerbistand. Læs bl.a. også om vores spilledage for børn (15.09.2009)
Sept. 09 - Mini-seminar på Health & Rehab 2009
I forbindelse med Health & Rehab 2009 har Samrådet udarbejdet en rapport – ’Specialrådgivning på Hjælpemiddelområdet’. (15.09.2009)
Sept. 09 - Aktiviteter på CRS Mobilitet
CRS Mobilitet holder løbende kurser, temadage og erfamøder. Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker. (15.09.2009)
Sept. 09 - Eksterne aktiviteter
Vores samarbejdspartnere har måske lige nu, det kursus du har brug for som fagperson eller forældre. (15.09.2009)
Sept. 09 - Tilkøbsydelser - bilområdet
I juni måned sendte vi et spørgeskema ud til de 10 fynske kommuner for at høre, om de var interesseret i at købe nye ydelser fra CRS Mobilitet. Læs her hvad resultatet blev. (11.09.2009)
Sept. 09 - Nyt tilbud til Jobcentrene på Fyn
Vi tilbyder jobcentrene på Fyn en ny ydelse. (11.09.2009)
Sept. 09 - Ressourcetilpasning
CRS Mobilitet er blevet nødt til at tilpasse personaleressourcerne for 2010. Du kan læse mere om i hvilken effekt det har haft på personalesiden. (24.08.2009)
Sept. 09 - Ændringer i telefonrådgivning og Åbent Hus
Som konsekvens af en reduktion af personaleressourcerne, er det nødvendigt at ændre på servicen i forhold til telefonrådgivningen og Åbent Hus. Du vil kunne læse mere om i hvilket omfang og hvornår dette træder i kraft. (24.08.2009)
Sept. 09 - Aftaler med kommunerne for 2010
Der er nu kommet tilkendegivelser fra de 10 fynske kommuner om abonnement på CRS i 2010. (12.08.2009)
Status over 2008
Et kort tilbageblik på året der gik. (05.05.2009)
Personalenyt
Vi siger velkommen til Logopæd Ragnhild Engen og Pædagog Connie Mulvad. Læs mere om, hvilke områder de beskæftiger sig med. (05.05.2009)
Lukning i CRS Mobilitet
Ændrede åbnings- og telefontider i maj og juni. (05.05.2009)
Nyt fra IKT-teamet
Her kan du læse mere om dialogmødet med de fynske kommuner, lydbøger til personer med funktionsnedsættelser og Isaac - en organisation, som arbejder med at fremme kommunikation og livskvalitet for mennesker, der er kommunikationshæmmede (05.05.2009)
Aktiviteter på CRS Mobilitet
CRS Mobilitet holder løbende kurser, temadage og erfamøder. Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker. (05.05.2009)
Eksterne aktiviteter
Vores samarbejdspartnerer har måske lige nu, det kursus du har brug for som fagperson eller forældre. Læs mere om kurset "Magt og omsorg" og "Forflytningshjælpemidler til børn". (05.05.2009)
Principafgørelser fra Ankestyrelsen
Her finder du udvalgte principafgørelser fra Ankestyrelsen (05.05.2009)
Litteratur
Læs om bogen "Handicap som krydsfelt" fra Videncenter for Bevægelseshandicap og "Status over udviklingen i ligebehandlingen af handicappede 2008" udgivet af Centret for Ligebehandling af Handicappede. (05.05.2009)
Ventetider i CRS Mobilitet
Ventetider i CRS Mobilitet (05.05.2009)
Nyt fra Børnegruppen
Der er kommet nye hjælpemidler, bl.a. en kuglesækkestol. Læs også om Chailey-konceptet, et koncept der bevæger sig væk fra formstøbte hjælpemidler, men i stedet tilstræber en plan løsning. (01.05.2009)
Nyt fra Legeteket
Der er kommet nye materialer i Legeteket og der er også henvisninger til faglitteratur (01.05.2009)

Forrige side - Side 1 af 1 - Næste side

Senest opdateret den 06-08-2019
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring