Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


CKV prioriterer medarbejdernes konsultative kompetencer

31 medarbejdere har netop afsluttet et kursusforløb omkring konsulentrollen. For ca. halvdelen af medarbejderne var der tale om et fortsætterkursus, og for den anden halvdel var det starten på at blive en bedre rustet og dygtigere konsulent. Indholdet har bl.a. været de systemiske og neuropsykologiske perspektiver, kommunikation/sparringsmetoder, konsulentrollen i det krise- og tabsfyldte, når menneskers selvbillede, værdier og antagelser forstyrres, mentaliseringsbegrebet, kommunikation/sparringsmetoder, konsulentrollen, personlighedstyper, kulturen og de mange aktører med forskellige dagsordner, hvor det gælder om at opnå følgeskab.
Lis Larsen, erhvervspsykolog, har igen forestået undervisningen, der har løbet over 4 dage med opgaver, der skulle løses i mellem kursusdagene. Tilbagemeldingerne fra medarbejderne er yderst positive, og de giver mange eksempler på, at de bruger læringen i deres daglige virke.


Konsulenterne siger bl.a.:


”jeg har hele tiden øje for vores forskellige domæneforståelser.”

”Jeg arbejder meget med opmærksomhed på spejlneuroner – både i det direkte arbejde med børnene men også i min vejledning til forældre og personaler.”

”Jeg ser på, hvornår en leveregel står i vejen for opgaveløsningen.”

”Jeg er blevet opmærksom på, at langsomheden i samtalen giver plads til, at jeg selv når at tænke.”

”Jeg har erfaret at beskrivelsen af en sag for mig selv, kan være med til at vise mig vejen i opgaveløsningen, når det er svært.”

”Jeg har lært, at det er ok at skifte rolle undervejs, og at jeg ikke behøver at have en løsning klar til det hele, og at løsninger også kan skabes sammen med borgeren/omgivelserne, og endda kan blive et bedre resultat end det, der måske blev forventet af mig i starten fra borgerens side.”

”Jeg har især profiteret rigtigt meget af vores modul, hvor vi snakkede om adfærdsdesign. Adfærdsdesign var for mig et nyt område, men et område hvor jeg sagtens kunne se de enorme fordele ved at implementere det i mit eget konsulentarbejde. At kunne ændre borgeres og pårørendes opfattelse på en måde, hvor de selv også tager ansvar, er utroligt værdifuldt for mig. ”

 


Senest opdateret den 15-09-2021
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring