Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Hvad er stammen?

Man taler om stammen, når talen ikke flyder uanstrengt og upåfaldende.

Stammen er ikke kun et talehandicap; det er også et kommunikationshandicap, forbundet med angst, fordomme og uvidenhed.

Stammen består af både en synlig og en usynlig del.

Den synlige del - den åbne stammen - er det vi ser og hører. Den usynlige del - den skjulte stammen -består af de følelser og reaktioner, der opstår som følge af stammen.

Den åbne stammen kan være:

 • Gentagelser af ord eller dele af ord (det - det - det er...),
 • Forlængelser af lyde (Ooooodense, Jeeeesper),
 • Blokeringer (ordene sidder fast),

Skjult stammen kan være:

 • at undgå bestemte situationer,
 • flovhed,
 • angst,
 • mangel på selvtillid,
 • panik m.m.

Reaktioner på stammen kan være:

 • medbevægelser i form af grimasser, nikken med hovedet, armbevægelser, manglende øjenkontakt o.lign.,
 • tavshed, siger ikke så meget i timerne,
 • er tilbageholdende / genert.

Stammen er ikke noget stationært. Den udvikler sig i samspil med omgivelserne, og denne udvikling er betinget af, hvordan stammeren selv reagerer på sin stammen, men i høj grad også af hvordan omgivelserne reagerer på stammen og på den, der stammer.

Stammen er et kompliceret problem, og der findes ingen enkle løsninger på det.

Stammen er af nogle blevet sammenlignet med et isbjerg.
Det er kun en lille del af problemet, der er synligt for omgivelserne.

Undervisningstilbud

CKV tilbyder undervisning til -


småbørn (0 år - skolestart):

 • Gruppeundervisning - 4 børn med forældre, to timer ugentligt i ca. 3. mdr.

Skolebørn:

 • 0. - 2. kl.: Kurser af 2 dages varighed,  1-2 gange årligt
 • 3. - 10. kl.: Kurser af 3-4 dages varighed, 1-2 gange årligt. 
 • I forbindelse med kurserne tilbydes rådgivning og vejledning til forældre og fagpersoner.

Der er endvidere evt. mulighed for samtale(r) med psykolog, der er tilknyttet centret.

Målet med undervisningen

- er at sætte stammeren i stand til at kommunikere bedre og at stamme så godt og så flydende som muligt.

Undervisningen foregår efter "non avoidance" -princippet. Det betyder "at lade være at undgå at stamme".

Det viser sig, at de problemer der kommer af at man forsøger at lade være med at stamme, langt overskygger de problemer der ligger i selve stammen. Derfor er målet med undervisningen at lære at turde tale, selv om man stammer. Man har jo ikke mindre på hjerte, blot fordi man stammer!

Desuden arbejdes der med teknikker til at kontrollere stammen, så den bliver så flydende som muligt.

Også særligt belastende situationer bearbejdes; det kan f.eks. være telefonsamtale, fremlæggelse for klassen, tale med fremmede mennesker etc.

Noget om stammen

...og om børn der stammer.

 

 • Der er ingen, der er »skyld« i stammen. Årsagen til, at et barn stammer, er sandsynligvis, at det har en indre disposition eller anlæg for at stamme. Barnets forældre og familie er hverken værre eller bedre end andre børns forældre og familie.
 • Stammen er ikke en dårlig vane. Barnet stammer ikke med vilje, og det kan heller ikke med vilje lade være med at stamme. Derfor er 'gode råd' som "tag det nu roligt", "tal langsomt", "tag en dyb indånding" og lign. til skade for barnet - ikke til gavn.
 • Stammen smitter ikke. Nogle gange har andre børn fået forbud mod at lege med et stammende barn, fordi forældrene har den opfattelse, at stammen kunne smitte deres barn. Det er ikke rigtigt. Stammen smitter ikke mere end rødt hår og grønne øjne. Stammen kan heller ikke opstå ved, at et barn efterligner en stammende kammerat.
 • Skal vi vente og se tiden an? Det kan jo være, at han vokser fra det. Nej! Der skal gribes ind så snart som muligt, efter at barnet er begyndt at stamme. Den nyeste forskning viser, at behandlingsresultatet er bedst, når der gribes ind så tidligt som muligt, efter at stammen er opstået. Og selv om det aldrig er for sent at gå i behandling, så er det langt lettere at behandle stammen hos børn i førskolealderen end hos skolebørn.
 • Vores læge siger, at vi skal vente og se tiden an...Hvis nogen siger det, er hans/hendes viden om stammen forældet. Man ved, at op mod 80% af de små børn af sig selv holder op med at stamme. Men man er ikke i stand til med sikkerhed at bedømme, hvem der holder op, og hvem der fortsætter med at stamme. At følge et råd om at vente og se, vil altså være som at spille hasard - med dit barns fremtid som indsats.
 • Hvad kan vi som forældre gøre? Det er altid en god idé at nedsætte talekravene til barnet! Ret ikke for meget på barnet. Stil ikke for mange spørgsmål til barnet. Giv barnet tid til at tale. Selv om det er meget svært, så prøv at nedsætte din egen talehastighed og prøv at tale i enkle sætninger.
 • Lad barnet være barn - på sit eget udviklingstrin.

 

Kontakt med CKV

Alle henvendelser vedrørende børn sker via kommunernes PPR-kontorer (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning).

 

Yderligere information

Foreningen for Stammere i Danmark, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre

Tlf.: 8686 2696.  Fax: 8686 2796.

Dansk Videnscenter for Stammen, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup

Tel.: 3910 1717.  Fax: 3910 1718.

 

Bøger, pjecer m.v.:

*Knudsen & Christmann (1995): Når det lille barn stammer

#Lennart Larsson: Når dit barn stammer. Trannel Forlag (63 s.) 1996

#Lennart Larsson: Stammer du? FSD Forlag (32 s.) 1994

*Laulund, Egebjerg og Knudsen (1996): Stammen og Skole - en pjece for lærere i skolen og ved ungdomsuddannelserne.

*Laulund, Egebjerg og Knudsen (1996): Stammen • skole - informationspakke for lærere i skolen og ved ungdomsuddannelserne

*bestilles hos Dansk Videnscenter for Stammen

#bestilles hos Foreningen for Stammere i Danmark

 

Kontakt Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Taleafdelingen


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring