Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Sprogvanskeligheder hos voksne (afasi)

Sproget gør det muligt for os at tale med andre mennesker, at udveksle tanker og følelser, at forstå en tekst vi læser, at forstå ordene i et skuespil og at holde styr på vore egne tanker og forestillinger.

Noget af det værste, et voksent menneske kan komme ud for, er derfor at miste sproget – som det ofte sker i forbindelse med en hjerneskade (fx apopleksi).

Et stort antal voksne bliver årligt henvist til CKV på grund af sprogvanskeligheder. I langt de fleste tilfælde er vanskelighederne opstået som følge af en hjerneskade, forårsaget af en blodprop eller en blødning i hjernen.

Sprogvanskelighederne kaldes afasi, og viser sig på forskellig måde. Nogle afasiramte har svært ved at finde ordene, svært ved at få ordene sagt eller bruger forkerte ord/vendinger. Nogle afasiramte forstår kun delvist, hvad der tales om og har svært ved at deltage i en samtale. Andre igen har besvær med at læse, skrive og regne.

Som regel henvises man til CKV - Taleafdelingen af den sygehusafdeling, man bliver indlagt på. Den stedlige logopæd iværksætter så den fornødne undersøgelse og undervisning.

Men det kan også ske, at man oplever sprogvanskeligheder uden at have været indlagt. 
I sådanne tilfælde er man velkommen til selv at henvende sig.

 

 


Senest opdateret den 21-09-2020
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring